Zamówienia Publiczne


Dział Zamówień PublicznychPowiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18


Ogłasza:

KONKURS OFERT
DOSTAWY
USŁUGI
SPRZEDAŻ
ZAPYTANIA OFERTOWE
ROBOTY BUDOWLANE

Konkursy ofert:

Lp.

Przedmiot konkursu

Data publikacji

1.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 20.12.2017r.,

07.12.2017

2.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 24.10.2017r.,

12.10.2017

3.

Konkurs ofert na wykonywanie uslugi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej wraz z projektem umowy.
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) projekt umowy
3)przedłużenie terminu na składanie i otwarcie ofert
4) projekt umowy aktualny na dzień 13.06.2017 r.
5) pytania wraz z odpowiedziami z dnia 13.06.2017 r.
6) zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 19.06.2017 r.

07.06.2017

4.

Konkurs ofert na wykonywanie uslugi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2)pytania z odpowiedziami wraz z modyfikacją treści konkursu z dnia 17.08.2017 r. UWAGA! ZMIANA TERMINU.
3)pytanie wraz z odpowiedzią z dnia 21.08.2017 r.
4)Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2017 r.

11.08.2017

Dostawy:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr postępowania

Data publikacji

.

Dostawa Środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni...więcej

12/2018

12.04.2018r.

.

Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej...więcej

10/2018

30.03.2018r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety...więcej

08/2018

12.03.2018r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety ...więcej

07/2018

06.03.2018r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

06/2018

28.02.2018r.

.

Dostawa Leku /Propofol/ ...więcej

05/2018

30.01.2018r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety ...więcej

02/2018

18.01.2018r.

.

Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj....więcej

30/2017

06.12.2017r.

.

Dostawa leków i suplementu diety dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

29/2017

30.11.2017r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

28/2017

16.11.2017r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

27/2017

31.10.2017r.

.

Dostawa specjalistycznych srodków dezynfekcyjnych, wyrobów jednorazowego użytku i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety...więcej

26/2017

26.09.2017r.

.

Dostawa Środków dezynfekcyjnych – dezynfekcja ran ...więcej

20/2017

30.06.2017r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety...więcej

18/2017

29.05.2017r.

.

Zakup i dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety. ...więcej

12/2017

10.05.2017r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej...więcej

16/2017

05.05.2017r.

.

Dostawa leków ...więcej

15/2017

04.05.2017r.

.

Dostawa leków ...więcej

11/2017

18.04.2017r.

.

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na pakiety ...więcej

9/2017

07.04.2017r.

.

Zakup i dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii ...więcej

6/2017

23.03.2017r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety ...więcej

8/2017

15.03.2017r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety ...więcej

7/2017

06.03.2017r.

.

Dostawa paliwa - sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów ...więcej

03/2017

20.02.2017r.

.

Dostawa paliwa - sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów ...więcej

2/2017

10.02.2017r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety...więcej

01/2017

20.01.2017r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

26/2016

08.12.2016r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

24/2016

02.12.2016r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

25/2016

16.11.2016r.

.

Dostawa specjalistycznych srodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

22/2016

14.10.2016r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

16/2016

24.05.2016r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety...więcej

14/2016

05.05.2016r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

13/2016

15.04.2016r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

11/2016

23.03.2016r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych, heparyny drobnocząsteczkowej i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety...więcej

9/2016

14.03.2016r.

.

Przetarg na dostawę leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety z podziałem na pakiety...więcej

7/2016

24.02.2016r.

.

Zakup i dostawa zestawu videoendoskopowego: videogastroskopu i videokolonoskopu wraz z wyposażeniem...więcej

08/2016

23.02.2016r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

3/2016

09.02.2016r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

05/2016

08.02.2016r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

4/2016

27.01.2016r.

.

Przetarg na zakup i dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii”:...więcej

01/2016

22.01.2016r.

.

Przetarg na dostawę fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego z opcj± wykupu...więcej

34/2015

31.12.2015r.

.

Przetarg na zakup i dostawę „Leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety”:...więcej

32/2015

08.12.2015r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

31/2015

01.12.2015r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

29/2015

08.10.2015r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

30/2015

07.10.2015r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłch...więcej

28/2015

08.09.2015r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

19/2015

20.05.2015r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety...więcej

13/2015

29.04.2015r.

.

Przetarg na dostawę leków i zestawów do zywienia dojelitowego i dozoladkowego z podzialem na pakiety....więcej

16/2015

06.05.2015r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

17/2015

24.04.2015r.

.

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na pakiety...więcej

15/2015

23.04.2015r.

.

Przetarg na zakup i dostawę narzędzi chirurgicznych...więcej

12/2015

09.04.2015r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety...więcej

11/2015

17.03.2015r.

.

Przetarg na zakup i dostawę torebek foliowo-papierowych do sterylizacji i klipsów tytanowych z podziałem na pakiety...więcej

6/2015

06.03.2015r.

.

Zakup i dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą...więcej

9/2015

20.02.2015r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

8/2015

11.02.2015r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

7/2015

03.02.2015r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

4/2015

28.01.2014r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

01/2015

23.01.2015r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

38/2014

08.12.2014r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

37/2014

01.12.2014r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

35/2014

06.10.2014r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

33/2014

01.10.2014r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii...więcej

30/2014

19.09.2014r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłch...więcej

27/2014

26.08.2014r.

.

Zakup i dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Artykuły biurowe Pakiet Nr II Płyty CD, DVD; Koperty CD,DVD...więcej

26/2014

29.07.2014r.

.

Dostawa, demontaż i montaż 2 szt. dźwigów osobowych w budynku głównym szpitala....więcej

24/2014

18.06.2014r.

.

Zakup i dostawa serwet, jednorazowej odzieży ochronnej...więcej

23/2014

16.06.2014r.

.

Zakup i dostawa środków dezynfekująco-piorących...więcej

22/2014

16.06.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

18/2014

20.05.2014r.

.

Przetarg na dostawę leków i zestawów do zywienia dojelitowego i dozoladkowego z podzialem na pakiety....więcej

17/2014

08.05.2014r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

16/2014

24.04.2014r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych, sprzętu i podtlenku azotu z podziałem na pakiety...więcej

15/2014

18.04.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego...więcej

14/2014

01.04.2014r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety...więcej

12/2014

17.03.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego...więcej

9/2014

03.03.2014r.

.

Przetarg na zakup i dostawę ładunków do staplera...więcej

07/2014

20.02.2014r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

8/2014

19.02.2014r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

05/2014

04.02.2014r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

3/2014

30.01.2014r.

.

Zakup i dostawa środków czystości...więcej

1/2014

29.01.2014r.

.

Dostawa leków i szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

30/2013

23.12.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawę torebek foliowo-papierowych do sterylizacji i klipsow tytanowych z podzialem na pakiety...więcej

27/2013

10.12.2013r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

28/2013

05.12.2013r.

.

Zakup i dostawa środków czystości...więcej

26/2013

24.10.2013r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

25/2013

17.10.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

24/2013

03.10.2013r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

23/2013

12.09.2013r.

.

Zakup i dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego...więcej

22/2013

03.09.2013r.

.

Zakup i dostawa środków czystości z podziałem na pakiety...więcej

21/2013

28.08.2013r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych...więcej

20/2013

06.08.2013r.

.

Przetarg na dostawę leków...więcej

19/2013

19.07.2013r.

.

Zakup i dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Artykuły biurowe Pakiet Nr II Płyty CD, DVD; Koperty CD,DVD...więcej

18/2013

26.07.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

17/2013

27.06.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

15/2013

13.06.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekujaco-pioracych...więcej

14/2013

05.06.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

13/2013

04.06.2013r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

12/2013

22.05.2013r.

.

Przetarg na dostawę leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożoładkowego z podzialem na pakiety....więcej

11/2013

14.05.2013r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych i sprzętu z podziałem na pakiety...więcej

10/2013

25.04.2013r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

9/2013

24.04.2013r.

.

Dostawa serwet, jednorazowej odzieży ochronnej...więcej

8/2013

17.04.2013r.

.

Dostawa podtlenku azotu...więcej

7/2013

17.04.2013r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocz±steczkowej z podziałem na pakiety...więcej

6/2013

22.03.2013r.

.

Przetarg na dostawę leków z podziałen na pakiety...więcej

5/2013

20.02.2013r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaĹ’niki do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

03/2013

04.02.2013r.

.

Dostawa testów, wskaźników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podzialem na pakiety...więcej

1/2013

04.01.2013r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow dla potrzeb zakładu anatomii patologicznej i laboratorium analitycznego z podziałem na pakiety...więcej

29/2012

18.12.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę ładunków do staplera...więcej

27/2012

12.12.2012r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

28/2012

05.12.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę ładunków do staplera i torebek foliowo-papierowych do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

25/2012

24.10.2012r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

24/2012

19.10.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

23/2012

02.10.2012r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

21/2012

05.09.2012r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow i sprzętu jednorazowego uzytku dla potrzeb laboratorium analitycznego...więcej

20/2012

21.08.2012r.

.

Zakup i dostawa środków czystości z podziałem na pakiety...więcej

19/2012

23.07.2012r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych...więcej

18/2012

19.07.2012r.

.

Zakup i dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Artykuły biurowe Pakiet Nr II PÂłyty CD, DVD; Koperty CD,DVD...więcej

17/2012

05.07.2012r.

.

Zakup i dostawa środków opatrunkowych...więcej

15/2012

22.06.2012r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

13/2012

29.05.2012r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

14/2012

28.05.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę ambulansu ratunkowego typu "C" wraz z wyposażeniem na podstawie umowy leasingu operacyjnego na okres 3 lat. ...więcej

12/2012

22.05.2012r.

.

Dostawa leków z podziałem na pakiety ...więcej

11/2012

14.05.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę ambulansu ratunkowego typu "C" wraz z wyposaÂżeniem na podstawie umowy leasingu na okres 3 lat. ...więcej

10/2012

24.04.2012r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych i sprzętu z podziałem na pakiety...więcej

9/2012

20.04.2012r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

8/2012

17.04.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekujaco-pioracych...więcej

7/2012

06.04.2012r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety...więcej

6/2012

19.03.2012r.

.

Przetarg na dostawę leków z podziałen na pakiety...więcej

5/2012

12.03.2012r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych...więcej

1/2012

07.02.2012r.

.

Przetarg na dostawę testów, wskaźników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej...więcej

36/2011

28.12.2011r.

.

Zakup i dostawa systemu do neuromonitoringu dla potrzeb Bloku Operacyjnego...więcej

35/2011

28.12.2011r.

.

Przetarg na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku...więcej

32/2011

06.12.2011r.

.

Dostawa serwet, jednorazowej odzieży ochronnej...więcej

31/2011

23.11.2011r.

.

Przetarg na dostawę odczynnikóww dla potrzeb Zakładu Anatomii Patologicznej i Laboratorium Analitycznego...więcej

30/2011

08.11.2011r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku...więcej

26/2011

05.10.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

28/2011

27.09.2011r.

.

Zakup i dostawa odczynnikóww i materiałów zużywalnych do analizatorów biochemicznych oraz dzierżawa analizatora z podziałem na pakiety....więcej

24/2011

05.09.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę tlenu medycznego, dwutlenku węgla syfonowego do krioterapii oraz laparoskopowego...więcej

25/2011

29.08.2011r.

.

Dostawa ładunków do staplera i torebek foliowo-papierowych do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

23/2011

29.08.2011r.

.

Przetarg na dostawę odczynnikóww i wyrobów medycznych dla potrzeb laboratorium analitycznego z podziałem na pakiety...więcej

21/2011

01.08.2011r.

.

Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i ładunków do staplera z podziałem na pakiety...więcej

20/2011

13.07.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków czystości z podziałem na pakiety ...więcej

19/2011

04.07.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków czystości z podziałem na pakiety ...więcej

17/2011

14.06.2011r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

16/2011

10.06.2011r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

15/2011

01.06.2011r.

.

Zakup i dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Artykuły biurowe Pakiet Nr II Płyty CD, DVD; Koperty CD,DVD...więcej

14/2011

30.05.2011r.

.

Dostawa leków z podziałem na następujące pakiety: Pakiet Nr I Heparyna drobnocząsteczkowa - Fragmin Pakiet Nr II Heparyna drobnocząsteczkowa - Clexane Pakiet Nr III Leki Pakiet nr IV Narkotyki, środki psychotropowe Pakiet Nr V Amoksycylina + kwas klawulanowy Pakiet Nr VI Leki psychiatryczne i inne ...więcej

13/2011

23.05.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków czystości z podziałem na pakiety: Pakiet Nr I Ĺ rodki czystości Pakiet Nr II Worki na odpady Pakiet Nr III środki do myjki endoskopowej Pakiet Nr IV Płyn do naczyń w zmywarce Pakiet Nr V Płyn do podłóg ...więcej

11/2011

19.05.2011r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych i sprzętu z podziałem na pakiety...więcej

12/2011

04.05.2011r.

.

Zakup i dostawa środków kontrastowych i sprzętu z podziałem na pakiety...więcej

9/2011

28.04.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekujaco-pioracych...więcej

6/2011

21.04.2011r.

1

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

7/2011

19.04.2011r.

2

Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocz±steczkowej...więcej

8/2011

01.04.2011r.

3

Dostawa leków z podziałem na pakiety...więcej

5/2011

16.03.2011r.

4

Dostawa testów, wskaźników do sterylizacji dla potrzeb apteki szpitalnej...więcej

2/2011

07.02.2011r.

5

Dostawa leków i produktów leczniczych z podziałem na pakiety...więcej

1/2011

27.01.2011r.

6

Dostawa ładunków do staplera z podziałem na pakiety...więcej

35/2010

30.12.2010r.

7

Dostawa testów, wskaźników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

34/2010

22.12.2010r.

8

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - chirurgia i anestezjologia z podziałem na pakiety...więcej

31/2010

03.12.2010r.

9

Dostawa ładunków do staplera z podziałem na pakiety...więcej

30/2010

01.12.2010r.

10

Dostawa worków foliowych na odpady koloru czerwonego z jednokrotnym zamknięciem...więcej

32/2010

29.11.2010r.

11

Dostawa serwet, jednorazowej odzieży ochronnej...więcej

28/2010

03.11.2010r.

12

Dostawa odczynnikóww - histopatologia...więcej

29/2010

19.10.2010r.

13

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego...więcej

27/2010

12.10.2010r.

14

Przetarg na dostawę ładunków do staplera...więcej

26/2010

06.10.2010r.

15

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb apteki szpitalnej oraz odczynników dla potrzeb zakładu anatomii patologicznej z podziałem na pakiety...więcej

25/2010

20.09.2010r.

16

Przetarg na zakup i dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

21/2010

02.09.2010r.

17

Dostawa - cewników, zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego, płynów do irygacj, klipsów tytanowych, zestawów jednorazowych do cięcia cesarskiego...więcej

24/2010

27.08.2010r.

18

Przetarg na dostawę odczynnikóww i wyrobów medycznych dla potrzeb laboratorium analitycznego oraz zakÂładu anatomii patologicznej z podziałem na pakiety...więcej

18/2010

22.07.2010r.

19

Zakup i dostawa klipsów tytanowych oraz torebek foliowo-papierowych...więcej

22/2010

15.07.2010r.

20

Przetarg na dostawę pieluchomajtek dla dorosłych...więcej

20/2010

15.07.2010r.

21

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i leków z podziałem na pakiety...więcej

14/2010

15.06.2010r.

22

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

15/2010

08.06.2010r.

23

Zakup i dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety...więcej

13/2010

10.05.2010r.

24

Zakup i dostawa leków z podziałem na pakiety...więcej

12/2010

10.05.2010r.

25

Zakup i dostawa środków kontrastowych...więcej

11/2010

30.04.2010r.

26

Zakup i dostawa środków kontrastowych i sprzętu z podziałem na pakiety...więcej

10/2010

23.04.2010r.

27

Przetarg na zakup i dostawę odczynnikóww dla potrzeb laboratrorium analitycznego...więcej

9/2010

20.04.2010r.

28

Zakup i dostawa leków z podziałem na pakiety...więcej

8/2010

31.03.2010r.

29

Przetarg na zakup i dostawę środków dezynfekujaco-piorących...więcej

6/2010

22.03.2010r.

30

Przetarg na zakup i dostawę środków czystosciowych, środków do mycia endoskopu oraz płynów do mycia naczyń w zmywarce...więcej

5/2010

19.03.2010r.

31

Przetarg na zakup i dostawę płynów infuzyjnych i podtlenku azotu...więcej

4/2010

17.03.2010r.

32

Przetarg na zakup leków i wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

1/2010

20.01.2010r.

usługi:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

.

Konserwacja dźwigów, polegająca na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

11/2018

11.04.2018r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

10/2017

14.04.2017r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

12/2016

15.04.2016r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

10/2015

17.03.2015r.

.

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

25/2014

09.07.2014r.

.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000 zł‚...więcej

19/2014

11.06.2014r.

.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000 zł‚...więcej

10/2014

18.03.2014r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

11/2014

14.03.2014r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

6/2014

14.02.2014r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

2/2014

28.01.2014r.

.

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

16/2013

02.07.2013r.

2

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wra z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

4/2013

11.03.2013r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

2/2013

11.02.2013r.

.

Przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

22/2012

25.09.2012r.

.

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

16/2012

22.06.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

4/2012

29.02.2012r.

2

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

3/2012

22.02.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

2/2012

09.02.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

34/2011

14.12.2011r.

.

Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

33/2011

06.12.2011r.

.

Przetarg nieograniczony na na wywóz, transport i utylizację odpadów medycznych...więcej

27/2011

27.09.2011r.

.

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

18/2011

24.06.2011r.

1

Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

4/2011

28.02.2011r.

2

Przetarg na Usługę konserwacji dzwigów polegającą na naprawach bieżących dzwigów szpitalnych wrac z caałodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

3/2011

14.02.2011r.

3

Przetarg na dzierżawę analizatora jonów wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych w okresie 12 miesięcy...więcej

33/2010

04.01.2011r.

4

Przetarg na wywóz, transport i utylizację odpadów medycznych...więcej

23/2010

23.07.2010r.

5

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

17/2010

28.06.2010r.

6

Przetarg na wywóz nieczystości z podziałem na pakiety...więcej

16/2010

18.06.2010r.

7

Przetarg na usługi konserwacji dźwigów...więcej

2/2010

12.02.2010r.

Sprzedaż:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Data publikacji

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki z dnia 20.12.2017 r.

2017.12.20

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 03.10.2017 r.
2. Ogłoszenie końcowe na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 19.10.2017 r.

2017.10.03

.

1)Sprzedaż karetki sanitarnej
2)Ogłoszenie końcowe z dnia 19.06.2017 karetka transportowa
3)Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 25.08.2017 r.
4)Unieważnienie postępowania

2017

.

Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 25.08.2017 r.

2017.08.25

Zapytania ofertowe:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. postępowania

Data publikacji

.

Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek w ramach planowanego projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,

13/2018

17.04.2018

.

Dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla drosłych dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.03.2018 r.

4/2018

09.02.2018

.

Środki dezynfekująco-piorące
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.02.2018r.

3/2018

24.01.2018

.

Ucyfrowienie aparatu RTG wraz z dostawą, szkoleniem użytkowników w siedzibie Zamawiającego, instalacją niezbędnych materiałów, urządzeń.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) odpowiedzi na pytania z dnia 29.08.2017r. UWAGA! ZMIANA TERMINU!
3) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2017r.

25/2017

23.08.2017

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2017 r.

23/2017

16.08.2017

.

Ucyfrowienie aparatu RTG wraz z dostawą, szkoleniem użytkowników w siedzibie Zamawiającego, instalacją niezbędnych materiałów, urządzeń.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
1) unieważnienie postępowania,

22/2017

07.08.2017

.

Dostawa środków dezynfekująco-piorących ...więcej

21/2016

21.09.2016

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych ...więcej

19/2016

25.08.2016

.

Dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety ...więcej

18/2016

25.08.2016

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety...więcej

17/2016

11.08.2016

.

Wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w ramach planowanego projektu "Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła"...więcej

22/2015

10.06.2015

.

Ogłoszenie końcowe...więcej

22/2015

19.06.2015

.

5.

Roboty budowlane:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

1.

Roboty budowlane na „Termomodernizację budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymianę źródła ciepła”...więcej

18/2015

30.04.2015

2.

Roboty budowlane na przebudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na Centralną Sterylizatornię oraz zakup sprzętu zgodnie z dokumentacją projektową...więcej

34/2014

16.12.2014Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.


Dział Zamówień Publicznych

Lokalizacja
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 18 Budynek Administracji "F", pokój nr 7

Kierownik Administracyjny:
Anita Bolewicka

Pracownicy
mgr Paulina Wesołowska - referent
mgr Łukasz Lisiecki - informatyk
mgr Katarzyna Jabłońska - specjalista ds BHP i p.poż.

Kontakt telefoniczny

Kierownik Administracyjny: tel.:(+48) (0-54) 282-80-42
Dział Zamóień Publicznych: tel.: (+48) (0-54) 282-80-16

Internet

Zamówienia Publiczne: e-mail: zamowieniapubliczne@vp.pl
www: http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl


do góry 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrów © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created_by Michał Buczko