Zamówienia Publiczne


Dzia³ Zamówieñ PublicznychPowiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. S³owackiego 18


Og³asza:

Dostawy:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr postępowania

Data publikacji

.

Dostawa p³ynów infuzyjnych i heparyny drobnocz±steczkowej z podzia³em na pakiety...wiêcej

11/2015

17.03.2015r.

.

Przetarg na zakup i dostawê torebek foliowo-papierowych do sterylizacji i klipsow tytanowych z podzialem na pakiety...wiêcej

6/2015

06.03.2015r.

.

Zakup i dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą...wiêcej

9/2015

20.02.2015r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...wiêcej

8/2015

11.02.2015r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i b³on ¶luzowych oraz testy, papiery, wskaŒniki do sterylizacji z podzia³em na pakiety...wiêcej

7/2015

03.02.2015r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

4/2015

28.01.2014r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podzia³em na pakiety...wiêcej

01/2015

23.01.2015r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

38/2014

08.12.2014r.

.

Dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

37/2014

01.12.2014r.

.

Dostawa specjalistycznych ¶rodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

35/2014

06.10.2014r.

.

Przetarg na zakup i dostawê oleju opa³owego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

33/2014

01.10.2014r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow i sprzetu jednorazowego uzytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii...wiêcej

30/2014

19.09.2014r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych...wiêcej

27/2014

26.08.2014r.

.

Zakup i dostawa artyku³ów biurowych z podzia³em na pakiety: Pakiet Nr I Artyku³y biurowe Pakiet Nr II P³yty CD, DVD; Koperty CD,DVD...wiêcej

26/2014

29.07.2014r.

.

Dostawa, demontaż i montaż 2 szt. dżwigów osobowych w budynku głównym szpitala....wiêcej

24/2014

18.06.2014r.

.

Zakup i dostawa serwet, jednorazowej odzieży ochronnej...wiêcej

23/2014

16.06.2014r.

.

Zakup i dostawa środków dezynfekująco-piorących...wiêcej

22/2014

16.06.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

18/2014

20.05.2014r.

.

Przetarg na dostawê Leków i zestawów do zywienia dojelitowego i dozoladkowego z podzialem na pakiety....wiêcej

17/2014

08.05.2014r.

.

Przetarg na dostawê kompleksow± energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...wiêcej

16/2014

24.04.2014r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych, sprzêtu i podtlenku azotu z podzia³em na pakiety...wiêcej

15/2014

18.04.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego...wiêcej

14/2014

01.04.2014r.

.

Dostawa p³ynów infuzyjnych i heparyny drobnocz±steczkowej z podzia³em na pakiety...wiêcej

12/2014

17.03.2014r.

.

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego...wiêcej

9/2014

03.03.2014r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ³adunków do staplera...wiêcej

07/2014

20.02.2014r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...wiêcej

8/2014

19.02.2014r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i b³on ¶luzowych oraz testy, papiery, wskaŒniki do sterylizacji z podzia³em na pakiety...wiêcej

05/2014

04.02.2014r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

3/2014

30.01.2014r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków czysto¶ci...wiêcej

1/2014

29.01.2014r.

.

Dostawa leków i szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podzia³em na pakiety...wiêcej

30/2013

23.12.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawê torebek foliowo-papierowych do sterylizacji i klipsow tytanowych z podzialem na pakiety...wiêcej

27/2013

10.12.2013r.

.

Dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

28/2013

05.12.2013r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków czysto¶ci...wiêcej

26/2013

24.10.2013r.

.

Dostawa specjalistycznych ¶rodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

25/2013

17.10.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawê oleju opa³owego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

24/2013

03.10.2013r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podzia³em na pakiety...wiêcej

23/2013

12.09.2013r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow i sprzetu jednorazowego uzytku dla potrzeb laboratorium analitycznego...wiêcej

22/2013

03.09.2013r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków czysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

21/2013

28.08.2013r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych...wiêcej

20/2013

06.08.2013r.

.

Przetarg na dostawę leków...wiêcej

19/2013

19.07.2013r.

.

Zakup i dostawa artyku³ów biurowych z podzia³em na pakiety: Pakiet Nr I Artyku³y biurowe Pakiet Nr II P³yty CD, DVD; Koperty CD,DVD...wiêcej

18/2013

26.07.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

17/2013

27.06.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

15/2013

13.06.2013r.

.

Przetarg na zakup i dostawê srodkow dezynfekujaco-pioracych...wiêcej

14/2013

05.06.2013r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

13/2013

04.06.2013r.

.

Zakup i dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

12/2013

22.05.2013r.

.

Przetarg na dostawê Leków i zestawów do zywienia dojelitowego i dozoladkowego z podzialem na pakiety....wiêcej

11/2013

14.05.2013r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych i sprzêtu z podzia³em na pakiety...wiêcej

10/2013

25.04.2013r.

.

Przetarg na dostawê kompleksow± energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...wiêcej

9/2013

24.04.2013r.

.

Dostawa serwet, jednorazowej odzie¿y ochronnej...wiêcej

8/2013

17.04.2013r.

.

Dostawa podtlenku azotu...wiêcej

7/2013

17.04.2013r.

.

Dostawa p³ynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocz±steczkowej z podzia³em na pakiety...wiêcej

6/2013

22.03.2013r.

.

Przetarg na dostawê leków z podzia³en na pakiety...wiêcej

5/2013

20.02.2013r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i b³on ¶luzowych oraz testy, papiery, wskaŒniki do sterylizacji z podzia³em na pakiety...wiêcej

03/2013

04.02.2013r.

.

Dostawa testów, wskazników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podzialem na pakiety...wiêcej

1/2013

04.01.2013r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow dla potrzeb zak³adu anatomii patologicznej i laboratorium analitycznego z podzia³em na pakiety...wiêcej

29/2012

18.12.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ³adunków do staplera...wiêcej

27/2012

12.12.2012r.

.

Dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

28/2012

05.12.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ³adunków do staplera i torebek foliowo-papierowych do sterylizacji z podzia³em na pakiety...wiêcej

25/2012

24.10.2012r.

.

Dostawa specjalistycznych ¶rodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

24/2012

19.10.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê oleju opa³owego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

23/2012

02.10.2012r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podzia³em na pakiety...wiêcej

21/2012

05.09.2012r.

.

Zakup i dostawa odczynnikow i sprzetu jednorazowego uzytku dla potrzeb laboratorium analitycznego...wiêcej

20/2012

21.08.2012r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków czysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

19/2012

23.07.2012r.

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podk³adów, ¶liniaków dla doros³ych...wiêcej

18/2012

19.07.2012r.

.

Zakup i dostawa artyku³ów biurowych z podzia³em na pakiety: Pakiet Nr I Artyku³y biurowe Pakiet Nr II P³yty CD, DVD; Koperty CD,DVD...wiêcej

17/2012

05.07.2012r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków opatrunkowych...wiêcej

15/2012

22.06.2012r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

13/2012

29.05.2012r.

.

Zakup i dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

14/2012

28.05.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ambulansu ratunkowego typu "C" wraz z wyposa¿eniem na podstawie umowy leasingu operacyjnego na okres 3 lat. ...wiêcej

12/2012

22.05.2012r.

.

Dostawa leków z podzia³em na pakiety ...wiêcej

11/2012

14.05.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ambulansu ratunkowego typu "C" wraz z wyposa¿eniem na podstawie umowy leasingu na okres 3 lat. ...wiêcej

10/2012

24.04.2012r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych i sprzêtu z podzia³em na pakiety...wiêcej

9/2012

20.04.2012r.

.

Przetarg na dostawê kompleksow± energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...wiêcej

8/2012

17.04.2012r.

.

Przetarg na zakup i dostawê srodkow dezynfekujaco-pioracych...wiêcej

7/2012

06.04.2012r.

.

Dostawa p³ynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocz±steczkowej z podzia³em na pakiety...wiêcej

6/2012

19.03.2012r.

.

Przetarg na dostawê leków z podzia³en na pakiety...wiêcej

5/2012

12.03.2012r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych...wiêcej

1/2012

07.02.2012r.

.

Przetarg na dostawê testów, wskaŒników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej...wiêcej

36/2011

28.12.2011r.

.

Zakup i dostawa systemu do neuromonitoringu dla potrzeb Bloku Operacyjnego...wiêcej

35/2011

28.12.2011r.

.

Przetarg na dostawê sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku...wiêcej

32/2011

06.12.2011r.

.

Dostawa serwet, jednorazowej odzie¿y ochronnej...wiêcej

31/2011

23.11.2011r.

.

Przetarg na dostawê odczynników dla potrzeb Zak³adu Anatomii Patologicznej i Laboratorium Analitycznego...wiêcej

30/2011

08.11.2011r.

.

Dostawa specjalistycznych ¶rodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego u¿ytku...wiêcej

26/2011

05.10.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê oleju opa³owego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

28/2011

27.09.2011r.

.

Zakup i dostawa odczynników i materia³ów zu¿ywalnych do analizatorów biochemicznych oraz dzier¿awa analizatora z podzia³em na pakiety....wiêcej

24/2011

05.09.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê tlenu medycznego, dwutlenku wêgla syfonowego do krioterapii oraz laparoskopowego...wiêcej

25/2011

29.08.2011r.

.

Dostawa ³adunków do staplera i torebek foliowo-papierowych do sterylizacji z podzia³em na pakiety...wiêcej

23/2011

29.08.2011r.

.

Przetarg na dostawê odczynników i wyrobów medycznych dla potrzeb laboratorium analitycznego z podzia³em na pakiety...wiêcej

21/2011

01.08.2011r.

.

Dostawa pieluchomajtek dla doros³ych i ³adunków do staplera z podzia³em na pakiety...wiêcej

20/2011

13.07.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ¶rodków czysto¶ci z podzia³em na pakiety ...wiêcej

19/2011

04.07.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ¶rodków czysto¶ci z podzia³em na pakiety ...wiêcej

17/2011

14.06.2011r.

.

Zakup i dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku z podzia³em na pakiety...wiêcej

16/2011

10.06.2011r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

15/2011

01.06.2011r.

.

Zakup i dostawa artyku³ów biurowych z podzia³em na pakiety: Pakiet Nr I Artyku³y biurowe Pakiet Nr II P³yty CD, DVD; Koperty CD,DVD...wiêcej

14/2011

30.05.2011r.

.

Dostawa leków z podzia³em na nastêpuj±ce pakiety: Pakiet Nr I Heparyna drobnocz±steczkowa - Fragmin Pakiet Nr II Heparyna drobnocz±steczkowa - Clexane Pakiet Nr III Leki Pakiet nr IV Narkotyki, ¶rodki psychotropowe Pakiet Nr V Amoksycylina + kwas klawulanowy Pakiet Nr VI Leki psychiatryczne i inne ...wiêcej

13/2011

23.05.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê ¶rodków czysto¶ci z podzia³em na pakiety: Pakiet Nr I Šrodki czysto¶ci Pakiet Nr II Worki na odpady Pakiet Nr III Šrodki do myjki endoskopowej Pakiet Nr IV P³yn do naczyñ w zmywarce Pakiet Nr V P³yn do pod³óg ...wiêcej

11/2011

19.05.2011r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych i sprzêtu z podzia³em na pakiety...wiêcej

12/2011

04.05.2011r.

.

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych i sprzêtu z podzia³em na pakiety...wiêcej

9/2011

28.04.2011r.

.

Przetarg na zakup i dostawê srodkow dezynfekujaco-pioracych...wiêcej

6/2011

21.04.2011r.

1

Przetarg na dostawê kompleksow± energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...wiêcej

7/2011

19.04.2011r.

2

Zakup i dostawa p³ynów infuzyjnych, podtlenku azotu, heparyny drobnocz±steczkowej...wiêcej

8/2011

01.04.2011r.

3

Dostawa leków z podzia³em na pakiety...wiêcej

5/2011

16.03.2011r.

4

Dostawa testów, wskazników do sterylizacji dla potrzeb apteki szpitalnej...wiêcej

2/2011

07.02.2011r.

5

Dostawa leków i produktów leczniczych z podzia³em na pakiety...wiêcej

1/2011

27.01.2011r.

6

Dostawa ³adunków do staplera z podzia³em na pakiety...wiêcej

35/2010

30.12.2010r.

7

Dostawa Testów, wskazników, Cefuroksymu i innych leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podzia³em na pakiety...wiêcej

34/2010

22.12.2010r.

8

Dostawa Sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku - chirurgia i anestezjologia z podzia³em na pakiety...wiêcej

31/2010

03.12.2010r.

9

Dostawa ³adunków do staplera z podzia³em na pakiety...wiêcej

30/2010

01.12.2010r.

10

Dostawa worków foliowych na odpady koloru czerwonego z jednokrotnym zamkniêciem...wiêcej

32/2010

29.11.2010r.

11

Dostawa serwet, jednorazowej odzie¿y ochronnej...wiêcej

28/2010

03.11.2010r.

12

Dostawa odczynników - histopatologia...wiêcej

29/2010

19.10.2010r.

13

Zakup i dostawa oleju opa³owego lekkiego...wiêcej

27/2010

12.10.2010r.

14

Przetarg na dostawê ³adunków do staplera...wiêcej

26/2010

06.10.2010r.

15

Dostawa srodków dezynfekcyjnych dla potrzeb apteki szpitalnej oraz odczynników dla potrzeb zak³adu anatomii patologicznej z podzia³em na pakiety...wiêcej

25/2010

20.09.2010r.

16

Przetarg na zakup i dostawê gazów medycznych wraz z dzier¿aw± butli dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

21/2010

02.09.2010r.

17

Dostawa - Cewników, zestawów do ¿ywienia dojelitowego i do¿do³±dkowego, p³ynów do irygacj, klipsów tytanowych, zestawów jednorazowych do ciêcia cesarskiego...wiêcej

24/2010

27.08.2010r.

18

Przetarg na dostawê odczynników i wyrobów medycznych dla potrzeb laboratorium analitycznego oraz zak³adu anatomii patologicznej z podzia³em na pakiety...wiêcej

18/2010

22.07.2010r.

19

Zakup i dostawa klipsów tytanowych oraz torebek foliowo-papierowych...wiêcej

22/2010

15.07.2010r.

20

Przetarg na dostawê pieluchomajtek dla doros³ych...wiêcej

20/2010

15.07.2010r.

21

Zakup i dostawa sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku i leków z podzia³em na pakiety...wiêcej

14/2010

15.06.2010r.

22

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

15/2010

08.06.2010r.

23

Zakup i dostawa artyku³ów biurowych z podzia³em na pakiety...wiêcej

13/2010

10.05.2010r.

24

Zakup i dostawa leków z podzia³em na pakiety...wiêcej

12/2010

10.05.2010r.

25

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych...wiêcej

11/2010

30.04.2010r.

26

Zakup i dostawa ¶rodków kontrastowych i sprzêtu z podzia³em na pakiety...wiêcej

10/2010

23.04.2010r.

27

Przetarg na zakup i dostawê odczynników dla potrzeb laboratrorium analitycznego...wiêcej

9/2010

20.04.2010r.

28

Zakup i dostawa lekow z podzia³em na pakiety...wiêcej

8/2010

31.03.2010r.

29

Przetarg na zakup i dostawê srodkow dezynfekujaco-pioracych...wiêcej

6/2010

22.03.2010r.

30

Przetarg na zakup i dostawê srodków czystosciowych, srodków do mycia endoskopu oraz p³ynów do mycia naczyñ w zmywarce...wiêcej

5/2010

19.03.2010r.

31

Przetarg na zakup i dostawê p³ynów infuzyjnych i podtlenku azotu...wiêcej

4/2010

17.03.2010r.

32

Przetarg na zakup leków i wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...wiêcej

1/2010

20.01.2010r.

Us³ugi:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

.

Przetarg na Us³ugê konserwacji dzwigów polegaj±c± na naprawach bie¿acych dzwigów szpitalnych wrac z ca³odobowym nadzorem nad ich sprawno¶ci± ...wiêcej

10/2015

17.03.2015r.

.

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

25/2014

09.07.2014r.

.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000 zł...wiêcej

19/2014

11.06.2014r.

.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego o wartości 8.000.000 zł...wiêcej

10/2014

18.03.2014r.

.

Przetarg na Us³ugê konserwacji dzwigów polegaj±c± na naprawach bie¿acych dzwigów szpitalnych wrac z ca³odobowym nadzorem nad ich sprawno¶ci± ...wiêcej

11/2014

14.03.2014r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

6/2014

14.02.2014r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

2/2014

28.01.2014r.

.

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

16/2013

02.07.2013r.

2

Przetarg na Us³ugê konserwacji dzwigów polegaj±c± na naprawach bie¿acych dzwigów szpitalnych wrac z ca³odobowym nadzorem nad ich sprawno¶ci± ...wiêcej

4/2013

11.03.2013r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

2/2013

11.02.2013r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugi cateringowe dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

22/2012

25.09.2012r.

.

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

16/2012

22.06.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

4/2012

29.02.2012r.

2

Przetarg na Us³ugê konserwacji dzwigów polegaj±c± na naprawach bie¿acych dzwigów szpitalnych wrac z ca³odobowym nadzorem nad ich sprawno¶ci± ...wiêcej

3/2012

22.02.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

2/2012

09.02.2012r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

34/2011

14.12.2011r.

.

Przetarg nieograniczony na us³ugê ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

33/2011

06.12.2011r.

.

Przetarg nieograniczony na na wywóz, transport i utylizacjê odpadow medycznych...wiêcej

27/2011

27.09.2011r.

.

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

18/2011

24.06.2011r.

1

Przetarg nieograniczony na us³ugê kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....wiêcej

4/2011

28.02.2011r.

2

Przetarg na Us³ugê konserwacji dzwigów polegaj±c± na naprawach bie¿acych dzwigów szpitalnych wrac z ca³odobowym nadzorem nad ich sprawno¶ci± ...wiêcej

3/2011

14.02.2011r.

3

Przetarg na dzierzawe analizatora jonow wraz z dostawa odczynnikow i materialow zuzywalnych w okresie 12 miesiecy...wiêcej

33/2010

04.01.2011r.

4

Przetarg na wywóz, transport i utylizacjê odpadów medycznych...wiêcej

23/2010

23.07.2010r.

5

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

17/2010

28.06.2010r.

6

Przetarg na wywóz nieczysto¶ci z podzia³em na pakiety...wiêcej

16/2010

18.06.2010r.

7

Przetarg na us³ugi konserwacji dŒwigów...wiêcej

2/2010

12.02.2010r.

Sprzedaż:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

1.

Sprzedaż karetki sanitarnej wyposażonej w nosze ...wiêcej

2013

03.06.2013

2.

3.

Zapytania ofertowe:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. postępowania

Data publikacji

1.

2.

3.

Roboty budowlane:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

1.

Roboty budowlane na przebudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim na Centralną Sterylizatornię oraz zakup sprzętu zgodnie z dokumentacją projektową...wiêcej

34/2014

16.12.2014Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.


Dzia³ Zamówieñ Publicznych

Lokalizacja
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. S³owackiego 18 Budynek Administracji "F", pokój nr 7

Kierownik Administracyjny:
Anita Bolewicka

Pracownicy
mgr Paulina Weso³owska - referent
mgr £ukasz Lisiecki - informatyk
mgr Katarzyna Jab³oñska - specjalista ds BHP i p.po¿.

Kontakt telefoniczny

Kierownik Administracyjny: tel.:(+48) (0-54) 282-80-42
Dzia³ Zamówieñ Publicznych: tel.: (+48) (0-54) 282-80-16

Internet

Zamówienia Publiczne: e-mail: zamowieniapubliczne@vp.pl
www: http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl


do góry 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrw Kujawski, ul. Sowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona gwna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrw © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeone

Created_by Micha Buczko