Zamówienia Publiczne


Dział Zamówień PublicznychPowiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18


Ogłasza:

KONKURS OFERT
DOSTAWY
USŁUGI
SPRZEDAŻ
ZAPYTANIA OFERTOWE
ROBOTY BUDOWLANE

Konkursy ofert:

Lp.

Przedmiot konkursu

Data publikacji

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,

07.06.2021

.

Konkurs ofert na wykonywanie usługi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu
2) Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 14.07.2020r.
3) Pytania wraz z odpowiedziami z dnia 15.07.2020r. wraz ze zmodyfikowanym projektem umowy

09.07.2020

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 18.12.2019 r.,

06.12.2019

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 24.12.2018 r.,

14.12.2018

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,

12.09.2018

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 22.06.2018 r.,

12.06.2018

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 20.12.2017r.,

07.12.2017

.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 24.10.2017r.,

12.10.2017

.

Konkurs ofert na wykonywanie uslugi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej wraz z projektem umowy.
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2) projekt umowy
3)przedłużenie terminu na składanie i otwarcie ofert
4) projekt umowy aktualny na dzień 13.06.2017 r.
5) pytania wraz z odpowiedziami z dnia 13.06.2017 r.
6) zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert z dnia 19.06.2017 r.

07.06.2017

.

Konkurs ofert na wykonywanie uslugi opisów badań w zakresie diagnostyki obrazowej
Do pobrania:
1) szczegóły konkursu,
2)pytania z odpowiedziami wraz z modyfikacją treści konkursu z dnia 17.08.2017 r. UWAGA! ZMIANA TERMINU.
3)pytanie wraz z odpowiedzią z dnia 21.08.2017 r.
4)Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2017 r.

11.08.2017

Dostawy:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr postępowania

Data publikacji

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety ...więcej

7/2021

24.05.2021 r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych oraz znieczulenia przewodowe z podziałem na pakiety...więcej

5/2021

29.04.2021r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

4/2021

29.04.2021 r.

.

Dostawa leków i płynów infuzyjnych z podziałem na pakiety...więcej

1/2021

05.03.2021r.

.

Dostawa sprzętu do środków kontrastowych ...więcej

38/2020

31.12.2020 r.

.

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim....więcej

37/2020

29.12.2020r.

.

Dostawa leków z podziałem na pakiety ...więcej

36/2020

29.12.2020r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

34/2020

14.12.2020r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety...więcej

33/2020

08.12.2020r.

.

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na pakiety ...więcej

31/2020

18.11.2020r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

28/2020

12.11.2020r.

.

Dostawa Rękawic chirurgicznych ...więcej

26/2020

29.10.2020r.

.

Dostawa Rękawic chirurgicznych...więcej

25/2020

16.10.2020r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

24/2020

12.10.2020r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego...więcej

23/2020

09.10.2020r.

.

Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego II...więcej

22/2020

02.10.2020r.

.

Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego...więcej

21/2020

11.09.2020r.

.

Zakup i dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii...więcej

19/2020

13.08.2020r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej, cewniki z podziałem na pakiety...więcej

18/2020

11.08.2020r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego...więcej

17/2020

27.07.2020r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

16/2020

16.07.2020r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

15/2020

26.06.2020r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

14/2020

10.06.2020r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety ...więcej

12/2020

15.05.2020r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych oraz znieczulenia przewodowe z podziałem na pakiety...więcej

11/2020

29.04.2020r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych ...więcej

6/2020

13.03.2020r.

.

Dostawa leków z podziałem na pakiety ...więcej

4/2020

26.02.2020r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

3/2020

25.02.2020r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety ...więcej

1/2020

03.01.2020r.

.

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim....więcej

40/2019

31.12.2019r.

.

Dostawa: Systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi ...więcej

39/2019

16.12.2019r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

38/2019

15.11.2019r.

.

Dostawa odzieży dla pracowników ratownictwa medycznego ...więcej

37/2019

13.11.2019r.

.

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na pakiety ...więcej

36/2019

12.11.2019r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego...więcej

34/2019

29.10.2019r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

32/2019

08.10.2019r.

.

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym. ...więcej

31/2019

19.09.2019r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety ...więcej

30/2019

17.09.2019r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety ...więcej

27/2019

16.07.2019r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety ...więcej

26/2019

04.07.2019r.

.

Zakup i dostawa aparatów ultrasonograficznych...więcej

25/2019

19.06.2019r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

24/2019

07.06.2019r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety...więcej

22/2019

24.05.2019r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

20/2019

15.05.2019r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

18/2019

07.05.2019r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

19/2019

07.05.2019r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

17/2019

26.04.2019r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety. ...więcej

16/2019

26.04.2019r.

.

Dostawa Leków...więcej

15/2019

18.04.2019r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych...więcej

13/2019

12.04.2019r.

.

Przetarg na zakup i dostawe plynów infuzyjnych i srodków dezynfekcyjnych dla sterylizatorni z podzialem na pakiety....więcej

11/2019

14.03.2019r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego ...więcej

9/2019

01.03.2019r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.....więcej

8/2019

28.02.2019r.

.

Dostawa leków z podziałem na pakiety ...więcej

7/2019

26.02.2019r.

.

Sukcesywna dostawa tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika na ciekły tlen"....więcej

5/2019

29.01.2019r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety ...więcej

1/2019

10.01.2019r.

.

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim....więcej

33/2018

12.12.2018r.

.

Dostawa: Systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi ...więcej

29/2018

07.12.2018r.

.

Dostawa leków...więcej

32/2018

26.11.2018r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety ...więcej

31/2018

19.11.2018r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

30/2018

16.10.2018r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety ...więcej

28/2018

27.09.2018r.

.

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na pakiety ...więcej

24/2018

10.08.2018r.

.

Zakup i dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii...więcej

22/2018

24.07.2018r.

.

Dostawa specjalistycznych środków dezynfekcyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety ...więcej

21/2018

19.07.2018r.

.

Przetarg na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów ratunkowych typu C wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu...więcej

20/2018

22.05.2018r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety ...więcej

18/2018

21.05.2018r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

17/2018

30.04.2018r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety. ...więcej

16/2018

27.04.2018r.

.

Dostawa Środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni...więcej

12/2018

12.04.2018r.

.

Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej...więcej

10/2018

30.03.2018r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety...więcej

08/2018

12.03.2018r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety ...więcej

07/2018

06.03.2018r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

06/2018

28.02.2018r.

.

Dostawa Leku /Propofol/ ...więcej

05/2018

30.01.2018r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety ...więcej

02/2018

18.01.2018r.

.

Zakup i dostawa oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj....więcej

30/2017

06.12.2017r.

.

Dostawa leków i suplementu diety dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

29/2017

30.11.2017r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

28/2017

16.11.2017r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety ...więcej

27/2017

31.10.2017r.

.

Dostawa specjalistycznych srodków dezynfekcyjnych, wyrobów jednorazowego użytku i heparyny drobnocząsteczkowej z podziałem na pakiety...więcej

26/2017

26.09.2017r.

.

Dostawa Środków dezynfekcyjnych – dezynfekcja ran ...więcej

20/2017

30.06.2017r.

.

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z podziałem na pakiety...więcej

18/2017

29.05.2017r.

.

Zakup i dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety. ...więcej

12/2017

10.05.2017r.

.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej...więcej

16/2017

05.05.2017r.

.

Dostawa leków ...więcej

15/2017

04.05.2017r.

.

Dostawa leków ...więcej

11/2017

18.04.2017r.

.

Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli z podziałem na pakiety ...więcej

9/2017

07.04.2017r.

.

Zakup i dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii ...więcej

6/2017

23.03.2017r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych i heparyny drobnocząsteczkowej i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety ...więcej

8/2017

15.03.2017r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety ...więcej

7/2017

06.03.2017r.

.

Dostawa paliwa - sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów ...więcej

03/2017

20.02.2017r.

.

Dostawa paliwa - sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów ...więcej

2/2017

10.02.2017r.

.

Dostawa Leków, produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych, testy, papiery wskaźniki do sterylizacji oraz zestawów do żywienia z podziałem na pakiety...więcej

01/2017

20.01.2017r.

.

Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

26/2016

08.12.2016r.

.

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

24/2016

02.12.2016r.

.

Dostawa leków, szwów chirurgicznych i pasków do glukometrów dla potrzeb apteki szpitalnej z podziałem na pakiety...więcej

25/2016

16.11.2016r.

.

Dostawa specjalistycznych srodków dezynfekcyjnych oraz wyrobów jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

22/2016

14.10.2016r.

.

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety...więcej

16/2016

24.05.2016r.

.

Dostawa leków, środków kontrastowych i podtlenku azotu z podziałem na pakiety...więcej

14/2016

05.05.2016r.

.

Przetarg na dostawę kompleksową energii elektrycznej do obiektów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ...więcej

13/2016

15.04.2016r.

.

Dostawa leków i wyrobów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

11/2016

23.03.2016r.

.

Dostawa płynów infuzyjnych, heparyny drobnocząsteczkowej i środków dezynfekcyjnych do sterylizatorni z podziałem na pakiety...więcej

9/2016

14.03.2016r.

.

Przetarg na dostawę leków i zestawów do żywienia dojelitowego i dożołądkowego oraz diety z podziałem na pakiety...więcej

7/2016

24.02.2016r.

.

Zakup i dostawa zestawu videoendoskopowego: videogastroskopu i videokolonoskopu wraz z wyposażeniem...więcej

08/2016

23.02.2016r.

.

Przetarg na sukcesywne, bezgotówkowe tankowanie samochodów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o....więcej

3/2016

09.02.2016r.

.

Zakup i dostawa sukcesywna gazów medycznych z podziałem na pakiety...więcej

05/2016

08.02.2016r.

.

Zakup i dostawa leków i produktów leczniczych, dezynfekcja ran i błon śluzowych oraz testy, papiery, wskaźniki do sterylizacji z podziałem na pakiety...więcej

4/2016

27.01.2016r.

.

Przetarg na zakup i dostawę odczynników i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium analitycznego i histopatologii”:...więcej

01/2016

22.01.2016r.

usługi:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

.

Konserwacja dźwigów, polegająca na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością w okresie 24 miesięcy ...więcej

10/2020

17.04.2020r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

14/2019

12.04.2019r.

.

Konserwacja dźwigów, polegająca na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

11/2018

11.04.2018r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

10/2017

14.04.2017r.

.

Przetarg na usługę konserwacji dźwigów polegającą na naprawach bieżących dźwigów szpitalnych wrac z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością ...więcej

12/2016

15.04.2016r.

Sprzedaż:

Lp.

Przedmiot sprzedaży

Data publikacji

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż zbędnego środka trwałego z dnia 13.11.2020 r.
2. Ogłoszenie o wynikach postępowania

2020.11.13

.

1.Ogłoszenie na sprzedaż zbędnego środka trwałego z dnia 30.10.2020 r.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2020.10.30

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż agregatów z dnia 20.07.2020 r.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 04.08.2020 r.

2020.07.20

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki z dnia 20.07.2020 r.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 04.08.2020 r.

2020.07.20

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki z dnia 02.07.2020 r.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

2020.07.02

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki z dnia 20.12.2017 r.

2017.12.20

.

1. Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 03.10.2017 r.
2. Ogłoszenie końcowe na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 19.10.2017 r.

2017.10.03

.

1)Sprzedaż karetki sanitarnej
2)Ogłoszenie końcowe z dnia 19.06.2017 karetka transportowa
3)Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 25.08.2017 r.
4)Unieważnienie postępowania

2017

.

Ogłoszenie na sprzedaż karetki sanitarnej z dnia 25.08.2017 r.

2017.08.25

Zapytania ofertowe:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. postępowania

Data publikacji

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety
1) szczegóły zapytania + załączniki
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2020 r.

20/2020

24.08.2020 r.

.

Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Roboty budowlane na „Termomodernizację budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła”
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

33/2019

09.10.2019

.

Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Roboty budowlane na „Termomodernizację budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła”
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

29/2019

29.08.2019 r.

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2019 r.

28/2019

23.08.2019

.

Zapytanie ofertowe na Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych i naklejek w ramach planowanego projektu "Budowa łącznika pomiędzy budynkami "D" i "F" Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z wyposażeniem oraz zakupem aparatury i sprzętu medycznego".
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,

10/2019

7.03.2019 r.

.

Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach planowanego projektu "Termomodernizacja budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła".
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.02.2019 r.

4/2019

23.01.2019

.

Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz naklejek w ramach planowanego projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych".
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.01.2019 r.

2/2019

16.01.2019

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.08.2018 r.

25/2018

22.08.2018

.

Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz naklejek w ramach planowanego projektu "Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopowej
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2018,

13/2018

17.04.2018

.

Dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla drosłych dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 01.03.2018 r.

4/2018

09.02.2018

.

Środki dezynfekująco-piorące
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.02.2018r.

3/2018

24.01.2018

.

Ucyfrowienie aparatu RTG wraz z dostawą, szkoleniem użytkowników w siedzibie Zamawiającego, instalacją niezbędnych materiałów, urządzeń.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) odpowiedzi na pytania z dnia 29.08.2017r. UWAGA! ZMIANA TERMINU!
3) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.09.2017r.

25/2017

23.08.2017

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
2) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.08.2017 r.

23/2017

16.08.2017

.

Ucyfrowienie aparatu RTG wraz z dostawą, szkoleniem użytkowników w siedzibie Zamawiającego, instalacją niezbędnych materiałów, urządzeń.
Do pobrania:
1) szczegóły zapytania + załączniki,
1) unieważnienie postępowania,

22/2017

07.08.2017

.

Dostawa środków dezynfekująco-piorących ...więcej

21/2016

21.09.2016

.

Zakup i dostawa pieluchomajtek, podkładów, śliniaków dla dorosłych ...więcej

19/2016

25.08.2016

.

Dostawa artykułów biurowych z podziałem na pakiety ...więcej

18/2016

25.08.2016

.

Wywóz nieczystości stałych z podziałem na pakiety...więcej

17/2016

11.08.2016

.

Wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej w ramach planowanego projektu "Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła"...więcej

22/2015

10.06.2015

.

Ogłoszenie końcowe...więcej

22/2015

19.06.2015

Roboty budowlane:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr. przetargu

Data publikacji

.

Roboty budowlane na "Termomodernizację budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymianę źródła ciepła"...więcej

21/2019

17.05.2019 r.

.

Roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejących budynków (garaży) oraz na budowie budynku technicznego z niezbędną infrastrukturą (w którym umieszczone zostaną nowa stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, stacja uzdatniania wody, kotłownia olejowa wraz z magazynem oleju...więcej

6/2019

07.02.2019

.

Roboty budowlane na poprawę jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych ...więcej

14/2018

27.04.2018

.

Roboty budowlane na „Termomodernizację budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymianę źródła ciepła”...więcej

18/2015

30.04.2015
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.


Dział Zamówień Publicznych

Lokalizacja
87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 18 Budynek Administracji "F", pokój nr 7

Kierownik Administracyjny:
Anita Bolewicka

Pracownicy
mgr Paulina Wesołowska - referent
mgr Łukasz Lisiecki - informatyk
mgr Katarzyna Jabłońska - specjalista ds BHP i p.poż.

Kontakt telefoniczny

Kierownik Administracyjny: tel.:(+48) (0-54) 282-80-42
Dział Zamóień Publicznych: tel.: (+48) (0-54) 282-80-16

Internet

Zamówienia Publiczne: e-mail: zamowieniapubliczne@vp.pl
www: http://www.szpital-aleksandrow.internetdsl.pl


do góry 

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrów © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created_by Michał Buczko