Promocja zdrowia    Cytując stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, promocja zdrowia to proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu jego poprawy oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

   Ma ona także reprezentować strategię mediacyjną pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem w celu umożliwienia, tak wyboru osobniczego, jak i odpowiedzialności społecznej za zdrowie obecnie i w przyszłości.

   Promocja zdrowia ma obejmować wszystkich ludzi i dotyczyć ich codziennego życia. Publiczny udział w określaniu problemów, podejmowanie decyzji dotyczącej poprawy lub zmiany czynników warunkujących zdrowie to naczelne zadania promocji zdrowia.

   Ma ona integrować wszystkie sektory społeczne, a także rząd w celu ścisłej współpracy i zapewnienia działania na rzecz zdrowia dla wszystkich. Promocję zdrowia można określić jako nową strategię na polu zdrowia i życia społecznego, która z jednej strony jest działaniem w zakresie polityki społecznej, a z drugiej dążeniem do osiągnięcia i utrzymania zdrowia w oparciu o odpowiedni styl życia. Nie jest więc tylko, jak się powszechnie uważa, profilaktyką chorób. Jej kolejnym elementem jest edukacja zdrowotna. Reasumując, można powiedzieć, że jest to triada w.w. składowych:
- zapobieganie chorobom
- polityka zdrowotna
- edukacja zdrowotna

   Szpital w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach działalności na rzecz zdrowia pacjentów, ale także całej lokalnej społeczności, podejmuje zwłaszcza w ostatnim okresie, szereg inicjatyw, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej oraz odpowiedzialności za własne zdrowie każdego z mieszkańców. Poza uprawianą edukacją zdrowotną w kontaktach codziennych z pacjentami i ich rodzinami, przez swoją witrynę internetową, będzie się starał dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych problematyką wychowania do zdrowia i zdrowego stylu życia.

    Powstała właśnie nowa zakładka, która będzie w całości poświęcona promowaniu zachowań zdrowotnych, profilaktyce chorób oraz polityce zdrowotnej szpitala. Zależy nam na poruszaniu również tematów zdrowotnych, które Państwa szczególnie interesują. W związku z tym prosimy o kontakt i propozycje, jakie zdaniem Państwa powinniśmy omówić zagadnienia (opisy chorób, zapobieganie im, zdrowa dieta lub w poszczególnych schorzeniach, wpływ aktywności na zdrowie, itp.).

(źródło: http://www.nfz-warszawa.pl/index/promocja_zdrowia/promocja http://ec.europa.eu/health-eu/health_in_the_eu/prevention_and_promotion/index_pl.htm http://www.pmz.pl/index/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=62)

Polityka promocji zdrowia w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. na lata 2015-2020Artykuły:


rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego

ulotka dla rodziców - informacje w sytuacji niepowodzenia położniczego (utraty dziecka)

Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej

DEPRESJA – jak z nią żyć ?

CIĄŻA

TYPOWE DOLEGLIWOŚCI W CIĄŻY - JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ ?

DIETA W CIĄŻY

WPŁYW KONTAKTU „CIAŁO DO CIAŁA” (STS) NA KARMIENIE PIERSIĄ

"SŁOWA MIŁOŚCI UKRYTE W AKCIE KARMIENIA CZYLI PRZEKAZ PŁYNĄCY WRAZ Z MLEKIEM MATKI"

"DOTYK MATKI POMAGA NOWORODKOM, GDY PRZYCHODZĄ NA ŚWIAT ZA WCZEŚNIE"

POCHP - PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC

FIBROMIALGIA – TAJEMNICZA CHOROBA

Tu można znaleść informacje dotyczące HIV/AIDS

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrów © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created_by Michał Buczko