Publikacje

Diagnosis and conditions determining the health of carees and carers – selected issues

Kettner Anna M., The prenatal period as a key to good health [in] Diagnosis and conditions determining the health of carees and carers – selected issues, Charzyńska-Gula M., Kachaniuk H., Bednarek A., (ed), druk: Perfekta info, ISBN 978-83-932866-4-5, Lublin 2011, p. 92.

Zdrowie seniorów jako element wpływający na jakość ich życia i potencjał intelektualny

Cena: 35zł

Kettner Anna M., „Zdrowie seniorów jako element wpływający na jakość ich życia i potencjał intelektualny”[w]., Uniwersytety Trzeciego Wieku – Przeciw Wykluczeniu, Dla Społeczeństwa Wiedzy, Gulanowski J, (red. n.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, s. 85.

Kształcenie ustawiczne w życiu zawodowym pielęgniarek i położnych w dobie społeczeństwa wiedzy i pracy

Kettner Anna M., Kształcenie ustawiczne w życiu zawodowym pielęgniarek i położnych w dobie społeczeństwa wiedzy i pracy, [w] Zeszyty Naukowe WTN, tom VI, Zeszyty Naukowe Sekcji Pedagogiki Psychologii i Socjologii, zeszyt 1, red. n. Stanisław Kunikowski, ISSN 1899-3400, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2014, s. 165-173.

Działalność Krajowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie - przyklady dobrych praktyk

Kettner Anna M., Podsumowanie działalności HPH w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. za rok 2011, [w] Działalność Krajowej Sieci Szpitali i Placówek Medycznych Promujących Zdrowie - przyklady dobrych praktyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2013.

Promocja Zdrowia Inwestycją w Społeczeństwo XXI Wieku

Cena: 35zł

Publikacja zawiera rezultaty międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach w dniach 18-21 marca 2011 r. „Promocję zdrowia definiuje się jako proces umożliwiający ludziom kontrolę nad zdrowiem i prowadzący do uzyskania poprawy stanu zdrowia (…). Największy, bo ok. 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się m.in. aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętność radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek czy zachowania seksualne.
...więcej

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrów © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created_by Michał Buczko