AktualnościPodziękowania

9 kwiecień 2021r.

    Właśnie dla takich chwil lubimy swoją pracę. Kiedy nasze zaangażowanie i starania pozwalają naszym pacjentom wrócić do zdrowia. Dziękujemy za miłe słowa!
Podziękowanie


Podziękowania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

1 kwiecień 2021r.

    W dniu 31 marca 2021 r. otrzymaliśmy podziękowania od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla całego personelu medycznego za trudną pracę w okresie pandemi koronowirusa. Poniżej umieszaczemy cały list Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza.
List Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wizytacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z zakończeniem rozbudowy instalacji tlenowej

29 styczeń 2021r.

    W dniu 26 stycznia odbyła się wizytacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w związku z inwestycją pod nazwą „Budowa zewnętrznego zbiornika z tlenem oraz nowej instalacji gazów medycznych w budynku A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim”.
    W wyniku tego projektu powstały nowe instalacje rurociągowe dla zasilania punktów poboru tlenu i próżni w salach chorych oraz w salach zabiegowych na wszystkich kondygnacjach budynku A-B-C. Postawiono również kontener zewnętrzny wraz z nowym źródłem tlenu medycznego jakim jest generator tlenu, o wydajności 30m3/h.
Więcej...


Poradnia urlogiczna

    Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. posiada możliwość przyjęcia zwiększonej liczby pacjentów ze schorzeniami urologicznymi. W celu uzyskania informacji związanych z pracą Poradni Urologicznej prosimy o kontakt z rejestracją Poradni Specjalistycznych pod numerami tel: (054) 282-80-31, 519-369-593Komunikat z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu podmiotów wykonujących działalność medyczną

30 grudnia 2020 r.

    Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia przedłużyło termin zgłaszania przez podmioty wykonujące działalność medyczną personelu tych placówek (tzw. grupa 0) do szczepienia przeciwko COVID-19 do 14 stycznia 2021 r.
    Prosimy zgłaszać chętne osoby poprzez dedykowaną stronę utworzoną przez Ministerstwo Zdrowia pod adresem: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/
    Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/zglos-swoich-pracownikow-z-sektora-ochrony-zdrowia-na-szczepienia-przeciw-covid-19-skorzystaj-z-formularza-on-line
    W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia można wysyłać również mailowo na adres szpitala: spzcal@poczta.onet.pl za pomocą dedykowanego formularza zgłoszenia, dostępnego tutaj, wraz (w miarę możliwości technicznych placówki) ze zeskanowanymi i podpisanymi przez pracowników Oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru) w sposób zapewniający właściwą ochronę danych osobowych.
    Prosimy również o dostarczenie powyższych Oświadczeń (podpisanych własnoręcznie przez pracowników danej placówki) pocztą tradycyjną lub osobiście do sekretariatu szpitala, gdyż są one niezbędne do realizacji szczepień.
    Jednocześnie prosimy o przekazywanie informacji odnośnie nazwy placówki, która zgłosiła pracowników do szczepienia celem umówienia terminu szczepienia pod numerem telefonu 54 282 80 36 (punkt szczepień) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 8:30.Komunikat Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 dla personelu podmiotów wykonujących działalność medyczną

15 grudnia 2020 r.

   W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r., znak: ZPŚ.532.55.2020.MB uprzejmie informuję, iż w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność medyczną (szpital węzłowy).
   Podmioty wykonujące działalność medyczną powinny przesłać informacje o osobach (personelu) wyrażających gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (numer pesel oraz dane czy jest to pracownik medyczny czy niemedyczny) mailowo na adres: spzcal@poczta.onet.pl do dnia 28 grudnia 2020 r. do godziny 12.00 w sposób zapewniający właścią ochronę danych osobowych. Natomiast zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać listownie na adres Szpitala 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18 lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szpitala w godzinach od 10.00 do godz. 14.00 do dnia 28.12.2020 roku.
    Szczegóły dotyczące sposobu przekazywania informacji odnośnie personelu wyrażającego chęć poddania się w/w szczepieniu udzielać będzie pielęgniarka epidemiologiczna pod nr tel. 54 282 80 76. Koordynator szczepień - lek. Waldemar Włodarski, tel. 54 282 80 89 lub 54 282 80 90.

Formularz szczepienia
Zgoda na przetwarzanie danychBadanie na obecność przeciwciał SARS-CoV -2a

    Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu do oferty badań laboratoryjnych testu immunochemicznego, przeznaczonego do oznaczania ilościowego poziomu przeciwciał przeciwko SARS-CoV -2. Cena badania 48 zł. Punkt Pobrań znajduje się w budynku Poradni Specjalistycznych (budynek D). Punkt Pobrań czynny w godzinach 7:30-9:30 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy.Funkcjonowanie oddziału Covidowego

   Oddział Covidowy Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. zlokalizowany jest w chwili obecnej na trzech odcinkach budynku szpitala. Wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta przebywającego na oddziale są udzielane pod następującymi numerami telefonu:

Odcinek COV-POL (parter)
- gabinet lekarski: (54) 282-80-98
- sekretariat: (54) 282-80-62,

Odcinek COV-WEW ( II piętro)
- gabinet lekarski: (54) 282-80-85
- sekretariat: (54) 282-80-90

Odcinek COV-REH (III piętro)
- gabinet lekarski: (54) 282-80-54
- sekretariat: (54) 282-80-56


Uroczyste zakończenie inwestycji „Termomodernizacja budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła”

25 wrzesień 2020r.

    W dniu 24 września 2020 r. w siedzibie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. nastąpiło uroczyste zakończenie inwestycji „Termomodernizacja budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
    Wśród zaproszonych gości obecni byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść – Członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomasz Lenz – poseł na Sejm RP, Starosta Aleksandrowski Lidia Tokarska, Arkadiusz Świątkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Aleksandrowskiego, Zbigniew Kędzierski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlnego, Agata Ceglewska, Magdalena Kiciak-Kucharska, Mariola Banaszkiewicz, Joanna Moneta i Lotfi Mansour – Radni Powiatu Aleksandrowskiego oraz prezes wykonawcy projektu Grupy Ekoenergia – Andrzej Szewczyk.
.Więcej...


Sytuacja epidemiologiczna na terenie szpitala w związku z pandemią COVID-19

21 września 2020r.

     
   Szanowni Państwo!
    Uprzejmie informuję, że po wielu miesiącach obrony szpitala przed zakażeniami niestety również do nas trafiły przypadki zakaźne.
    Informuję, że na dzień dzisiejszy sytuacja znajduje się pod kontrolą, co oznacza, że w obecnym czasie zarówno kierownictwo jak i kadra szpitala radzi sobie z problemami związanymi z tym trudnym stanem rzeczy.
    Mając na uwadze przyszły tok pracy szpitala zwracam się do wszystkich z uprzejmą prośbą o rozwagę i roztropność przy korzystaniu w obecnym czasie z usług medycznych naszego szpitala.
    Prosimy, aby osoby, które nie mają naprawdę pilnej potrzeby nie wchodziły na teren szpitala.
    Poniżej przedstawiam Państwu raport dotyczący sytuacji epidemiologicznej w związku z pandemią COVID-19 na dzień 21.09.2020r.
    Na koniec, chciałbym przekazać Państwu stanowisko kierownictwa szpitala, w którym zawarta jest informacja dla wszystkich Państwa, aby zachować spokój i nie ulegać panice.
    Nie ma bowiem w tej chwili obaw o to, by wirus nagle rozprzestrzenił się na obszarze wokół Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
    Jak wskazałem na wstępie wykonywane są wszystkie działania zgodnie z odpowiednimi procedurami, a osoby zakażone są zidentyfikowane i pozostają pod opieką medyczną i kontrolą.
    Musimy jednak zachować ostrożność i stosować się do odpowiednich zaleceń wymaganych na terenie naszego szpitala. Wyrażam nadzieję, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności każdy z Państwa będzie w miarę bezpieczny.
    Informuję także, że w związku z pandemią i ujawnionymi zakażeniami wyłączona jest normalna praca na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Bloku Operacyjnym, Oddziale Wewnętrznym z Intensywną Opieką Kardiologiczną oraz Izbą Przyjęć .
Niezwłocznie jednak po ustąpieniu przeszkód działalność szpitala zostanie w pełni wznowiona.

    Z wyrazami szacunku
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski

Raport epidemiologiczny z dnia 21.09.2020r.


Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o czasowym zawieszeniu działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

28 sierpień 2020r.

     
    W dniu 28.08.2020 r. decyzją WZ.IV.9610.3.6.2020.PM Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzielił zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego szpitala na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Treść decyzji przedmiotowej znajduje się poniżej.

Pismo NFZ
Pismo NFZ


Wniosek o zawieszenie działalności oddziału położniczo - ginekologicznego oraz pediatryczno - neonatologicznego

12 sierpień 2020r.

     
    Szanowni Państwo
    Uprzejmie informuję, że został złożony wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Dyrektora Kujawsko – Pomorskiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w sprawie zawieszenia działalności oddziałów:
1) położniczo - ginekologicznego,
2) pediatryczno- neonatologicznego.
    Przyczyny tego stanu rzeczy są następujące:
• zmniejszająca się każdego roku ilość realizowanych porodów w naszym szpitalu (rok 2018 – 246 porodów)
• znacznie spadająca liczba urodzeń na terenie powiatu według przewidywań GUS (rok 2031 – 392 urodzenia),
• rosnące wymagania NFZ w zakresie zapewnienia kadry medycznej w tym wprowadzony przelicznik etatu zatrudnienia pielęgniarki na jedno łóżko,
• brak możliwości pozyskania środków finansowych na dostosowanie oddziałów do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.,
• zwiększające się koszty w zakresie pozyskania wymaganej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, które nie znajdują odzwierciedlenia w środkach pozyskiwanych z NFZ
• brak wymaganych specjalistów na rynku pracy,
• niski wskaźnik obłożenia łóżek – poniżej 50%.
    Z wyrazami szacunku
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski

Pismo NFZ
Pismo NFZ
Pismo NFZ
Pismo NFZ


Informacja o dodatkowym ubezpieczeniu dla pracowników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o., w wieku do 70 lat

4 maj 2020r.

&    Uprzejmie informuję wszystkich pracowników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o., iż mając na względzie wysokie ryzyko zakażenia wirusem Covid-19 od dnia 17.04.2020 r., do dnia 16.04.2021 r. pracownicy objęci zostali dodatkowym ubezpieczeniem z tytułu szczególnej ochrony dla chorych wymagających specjalistycznej opieki.
    Ubezpieczenie zapewnia wysokie świadczenia szpitalne oraz wsparcie pracownika w okresie rekonwalescencji po ciężkim przebiegu choroby Covid-19. Koszty ubezpieczenia pokrywa pracodawca. Warunki ubezpieczenia prezentujemy poniżej:
    Składka rocznie opłacana przez Pracodawcę za Pracownika - 49,90 PLN
    Pobyt w szpitalu wskutek Covid-19 trwający minimum 7 dni (wypłata świadczenia za każdy dzień od 1 do 14 dnia pobytu) - 100 PLN/1 dzień
    Pobyt na OIOM wskutek Covid-19 - świadczenie dodatkowe do świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu, kwota wypłaty niezależna od liczby dni spędzonych na OIOM - 2 000 PLN.
    Usługi realizowane w okresie pierwszych 14 dni po wypisie ze szpitala po min. 7-dniowym pobycie wskutek Covid-19;
- Nielimitowane wizyty domowe lub telefoniczne/video konsultacje lekarza pierwszego kontaktu,
- Transport medyczny karetką lub samochodem,
- Transport medyczny ze szpitala do miejsca zamieszkania (do 300 km,)
- Transport do specjalistycznej placówki medycznej,
- Pięciokrotnie pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej (po 5 godzin każda),
- Pięciokrotnie opieka nad dziećmi lub osobami starszymi (po 5 godzin każda),
- Pięciokrotnie transport dziecka do szkoły,
- Nielimitowana opieka domowa po hospitalizacji, jeśli Ubezpieczony jest pozbawiony opieki bliskich;
zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby, codzienne porządki domowe, dostawa oraz przygotowanie posiłków, podlewanie kwiatów (koszty produktów pokrywa Ubezpieczony),
- Maksymalnie pięciodniowa opieka nad zwierzętami domowymi karmienie, wyprowadzenie na spacer, dbałość o higienę zwierzęcia (po 1 godzinie)
Telefoniczne/video konsultacje z psychologiem – 2 konsultacje:
- gdy w bliskiej okolicy Ubezpieczonego odnotowano przypadek Covid - 19 u znanej Ubezpieczonemu osoby,
- gdy Ubezpieczony lub członek rodziny Ubezpieczonego stracił pracę,
- w przypadku śmierci bliskiego członka rodziny.
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski


Komunikat

24 kwiecień 2020r.

    W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie stosowania zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie łączenia wykonywania zawodu medycznego w różnych podmiotach leczniczych uprzejmie informuję, iż w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. nie wprowadzono rekomendacji pracy tylko w jednym podmiocie. Wskazać jednak należy, że każda osoba zatrudniona w różnych podmiotach leczniczych wykonująca zawód medyczny z tytułu posiadanej wiedzy i w poczuciu odpowiedzialności powinna bezwzględnie stosować zasady ostrożności, które obowiązują w przypadku pandemii. Mając powyższe na uwadze, każda z wyżej wymienionych osób w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek podejrzenia o zakażenie (nie tylko COVID-19) zobowiązana jest do powstrzymania się od wykonywania pracy i stawienia się do odpowiedniej jednostki celem potwierdzenia lub zaprzeczenia stanu obawy.
    Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja dodatkowej pracy w DPS, ZOL i ZPO gdzie zalecenie wykonywania pracy jedynie w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim jest obowiązujące.
    Z wyrazami szacunku
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski


Pomoc finansowa Rady Powiatu Aleksandrowskiego dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim

14 kwiecień 2020r.

    Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 kwietnia 2020 roku Rada Powiatu Aleksandrowskiego podjęła Uchwałę w przedmiocie dofinansowania działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o,.
    W obecnym czasie pomoc taka jest niezwykle cenna. Powszechnie jest wiadomo, że ochrona zdrowia wymaga wielu nakładów finansowych, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z potrzeby czasu. Dotyczy to zwłaszcza szpitali powiatowych, które wykonują zadania na pierwszym z możliwych polu działania.
    Mając powyższe na uwadze w imieniu wszystkich pracowników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o., składam serdeczne podziękowanie władzom Powiatu za okazaną pomoc we wspólnej walce z dotykającym nas wszystkich zagrożeniem.
    Jednocześnie uprzejmie wszystkich informuję, że do dnia 14 kwietnia 2020 r. w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim spółka z o.o., nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia COVID-19.

    Łączę wyrazy szacunku
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski


Pomoc finansowa dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim

1 kwiecień 2020r.

    W związku z zapytaniem w sprawie deklarowanej pomocy finansowej firm i osób dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. z przeznaczeniem dla potrzeb walki z COVID-19, przekazywane środki finansowe można wpłacać na konto szpitala w Getin Noble Bank Nr 30 1560 0013 2394 7458 0000 0001 z dopiskiem „POMAGAMY”. Niniejsza informacja dotyczy osób fizycznych, zarówno prowadzących, jak i też nieprowadzących działalności gospodarczej oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
    Jednocześnie wyrażamy ogromną wdzięczność za zainteresowanie i chęć niesienia pomocy innym w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

    Z wyrazami szacunku.
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski


Podziękowania dla Pani Wiktorii Działoszewskiej i wszystkich ludzi dobrej woli zaangażowanych w akcję, którą Pani Wiktoria zainicjowała na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

27 marzec 2020r.

    Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele.
   W dniu dzisiejszym rozmawiałem telefonicznie z Panią Wiktorią Działoszewską, która zainicjowała akcję szycia maseczek, zbierania środków finansowych i innego rodzaju niezbędnych rzeczy służących w walce z wirusem COVID-19 na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
   Uważam, że podjęta przez Nią akcja jest niezwykle cenna społecznie, warta wsparcia, a Jej osoba w związku z podjętą inicjatywą zasługuje na najwyższe uznanie, dlatego też bardzo Jej za to dziękuję.
    Dziękuję również wszystkim, którzy uwierzyli w dobrą intencję autorki projektu i podjęli akcję wspomagającą dla naszego szpitala.
   Zapewniam, że Wasz dotychczasowy trud i zaangażowanie nie zostanie zmarnowane, lecz znajdzie swój udział w osiągnięciu doniosłego i szczytnego celu, jakim jest zwalczenie epidemii koronawirusa.
    Zwracam się również do wszystkich z uprzejmą prośbą aby prawidłowo zrozumieli zarówno intencje Pani Wiktorii Działoszewskiej, jak też Pani redaktor Eweliny Fuminkowskiej. Tak więc ponieważ znane mi są fakty, stanowiska i relacje dotyczące omawianego tematu zapewniam, że obie Panie działały w słusznej sprawie.
    Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informuję, że działania wskazanych osób ukierunkowane były troską i głębokim zaangażowaniem dla naszego wspólnego bezpieczeństwa i powodzenia w walce z ogromnym zagrożeniem jakie nas spotkało. Wszelkie nieporozumienia w tej sprawie w zupełności wyjaśnia brak doświadczenia w działaniu, lecz gorące serce i spontaniczność pomysłodawczyni, jak też rzetelność i poszukiwanie prawdy dającej wyraz prawdziwej informacji dziennikarskiej.
    Faktem bowiem jest, że Pani Wiktoria Działoszewska przed rozpoczęciem swojej akcji nie skontaktowała się z kierownictwem szpitala, co spowodowało swego rodzaju „zamieszanie” jednak jak już wskazałem przyczyną tego stanu rzeczy był jedynie brak doświadczenia pomysłodawczyni.
    Mając powyższe na uwadze proszę wszystkich aby nie tracili wiary i ducha.
    Zainicjowana przez Panią Wikrorię akcja od tej chwili prowadzona jest w porozumieniu z zarządem Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i z pewnością przyniesie pożądany skutek z pomocą Was wszystkich, w tym dziennikarzy, ludzi dobrej woli chcących nieść pomoc na rzecz innych.
    Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję, życzę zdrowia i wszelkiego powodzenia zarówno inicjatorce, wolontariuszom jak i dziennikarzom.
    Wszystkiego dobrego.
    Razem damy radę wygrać tę trudną walkę.

    Z wyrazami szacunku
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski

    W razie wątpliwości i pytań pozostaję do dyspozycji pod nr tel. 602-768-146


Komunikat Prezesa Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. w sprawie różnego rodzaju akcji ukierunkowanych na rzecz pomocy walki z zagrożeniem wirusem COVID-19 w szpitalu

26 marzec 2020r.

    Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przyjmowania darowizn rzeczowych przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o., w postaci maseczek chirurgicznych czy też środków dezynfekcyjnych, uprzejmie informuję, że doceniam tego typu podejmowane działania i dziękuję serdecznie za chęć niesienia pomocy. Jest to niezwykle cenne w tak trudnym dla wszystkich czasie.
    Uprzejmie jednak informuję, że szpital nie może w jakikolwiek sposób i komukolwiek udzielać wytycznych jak wykonywać produkcję wskazanych wyżej rzeczy. Państwa inicjatywy pozostają wyłącznie w gestii osób, które angażują się w pracę i działania w opisanym zakresie.
    Pragnę wskazać, że doceniając wysiłki z Państwa strony nie mogę zagwarantować, aby darowane przez Państwa środki ochrony osobistej lub inne przedmioty mogły zostać wykorzystane w pracy personelu szpitalnego, jak również dla potrzeb leczniczych pacjentów szpitala. Należy pamiętać, że do obrotu wewnątrz szpitala mogą być użyte jedynie, tylko i wyłączenie przedmioty pochodzące od autoryzowanego producenta z odpowiednim atestem w fabrycznym, nienaruszonym w żaden sposób opakowaniu. Co więcej, przedmioty te muszą trafić do szpitala w sposób przewidziany prawem, jako darowizna. Natomiast podstawą przyjęcia darowizny i sporządzenia protokołu jej przyjęcia jest umowa/akt darowizny podpisana przez obie strony wraz ze stosownym oświadczeniem darczyńcy.
    Kończąc chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że maseczki ochronne, choćby wyprodukowane z jak najlepszymi intencjami, bez odpowiedniej sterylizacji (która jest bardzo kosztowna) nie mogą zostać dopuszczone do użytku szpitalnego. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i całego personelu szpitalnego, oraz wszystkich pacjentów za chęć okazania pomocy, jednak bardzo proszę o uwzględnienie powyższych informacji w podejmowanych działaniach.
    Życzę wszystkim zdrowia, pomyślności i wytrwałości z wiarą na pomyślne zakończenie skutków epidemii dla nas wszystkich.

    Łączę wyrazy szacunku.
               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski
Ważna informacja dla Pacjentów

18 marzec 2020r.

    Z przykrością informujemy, że w celu przeciwdziałania, zapobiegnia oraz zwalczania koronowirusa COVID-19 Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim czasowo zawiesza działalność więkoszości poradni, oraz ogranicza działalność niektórych oddziałów szpitalnych (poprzez przyjmowanie pacjentów tylko w sytuacjach pilnych), oraz innych komórek organizacyjnych szpitala. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod poniższymi linkami.
    Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.
   Zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych
   Zasady udzielenia świadczeń zdrowotnych 2


UWAGA

17 marzec 2020r.

    Uprzejmie informuję, że Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim do dnia złożenia komunikatu (2020-03-17) nie odnotował żadnego przypadku pacjenta z zakażeniem COVID-19. Świadczenia w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim będą udzielane z pewnymi ograniczeniami, jednakże każdy pacjent w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia będzie bezwzględnie zaopatrzony. Proszę jednak, aby w miarę możliwości ograniczyć wizyty w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim wyłącznie do niezbędnych przypadków. Ponadto proszę, aby bez koniecznej potrzeby nie zgłaszać się do szpitalnej izby przyjęć bez skierowania.
    Dziękuję za wyrozumiałość i mam nadzieję, że już niebawem Szpital powróci do normalnej działalnośći.

               Prezes
        Powiatowego Szpitala
    w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o.
        Mariusz Trojanowski


UWAGA

16 marzec 2020r.

    Dyrekcja Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych do odwołania.
    Informujemy również, że ograniczamy wykonywanie badań diagnostycznych RTG i TK do odwołania . Telefon do pracowni 54 282 80 35.
    Pacjenci ambolatoryjni nie będą przyjmowani w labolatorium do dnia 22.03.2020 r. z możliwością przedłożenia terminu.
    UWAGA! W związku z awarią centrali telefonicznej poniżej podajemy numery komórkowe do poszczególnych komórek szpitala.


   lista telefonów komórkowych do szpitala

Uroczyste zakończenie inwestycji w postaci budowy budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą

1 grudnia 2019r.

    W dniu 22 listopada 2019r. w siedzibie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji w postaci budowy budynku technicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wykonaniem miejsc postojowych, remontem i utwardzeniem nawierzchni drogowych, oraz przebudową zewnętrznych linii energetycznych i cieplnych.
    Dzięki pomocy Władz Powiatu Aleksandrowskiego powstał nowy budynek techniczny, w którym znalazła się kotłownia olejowa wraz z magazynem oleju opałowego, agregat prądotwórczy, stacja transformatorowa, rozdzielnia średniego napięcia, stacja uzdatniania wody oraz pomieszczenie odpadów medycznych.
.Więcej...


Bezpłatne badania mammograficzne

15 październik 2019r.

    Zbadaj się i zyskaj spokój.
    Ponownie zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Miejsce: Aleksandrów Kujawski, dnia 7, 8 listopada 2019 r. przy Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 8. Zarejestruj się: 58 666 24 44, www.mammo.plUroczyste podpisanie umowy na udzielenie dotacji na zakup ambulansu

23 wrzesień 2019r.

    W dniu 20 września 2019r., w Nieszawie w Podstacji Ratownictwa Medycznego Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej w kwocie 400 000 zł na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego szpitala.Więcej...

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla naszego szpitala

18 czerwiec 2019r.

    W dniu 16 czerwca 2019 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się XIX Gala wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Miło nam poinformować, że w kategorii Ochrona Zdrowia nagrodę otrzymał nasz Szpital – za modernizację zespołu sal operacyjnych placówki.
    Nagrodę dla Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego odebrał w imieniu Szpitala Prezes Mariusz Trojanowski.
    Telewizyjna relacja z uroczystości na antenie TVP Bydgoszcz odbędzie się w sobotę (22 czerwca 2019r.) o godz. 19.Więcej...


Bezpłatne badania mammograficzne

14 czerwiec 2019r.

    Zbadaj się i zyskaj spokój.
   Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w technice cyfrowej w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Aleksandrów Kujawski 9 lipca 2019 przy Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 8. Zarejestruj się: 58 666 24 44, www.mammo.pl
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego

25 marzec 2019r.

    W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się w naszym Szpitalu uroczyste otwarcie zmodernizowanego zespołu sal Bloku Operacyjnego. Uroczystość uświetnili między innymi tacy goście jak Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, senator Józef Łyczak, poseł Tomasz Lenz, starosta Lidia Zwierzchowska, wicestarosta Adam Potaczek, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, zastępca prezydenta Włocławka Domicela Kopaczewska, Kierwnik Delegatury NFZ we Włocławku Gabriela Kaźmierska, szefowie powiatowych instytucji, radni powiatu, burmistrzowie – Aleksandrowa Kujawskiego - Andrzej Cieśla oraz Nieszawy – Krzysztof Jankowski, wójtowie: Aleksandrowa Kujawskiego – Andrzej Olszewski, Bądkowa – Ryszard Stępkowski, Konecka – Ryszard Borowski, dyrektorzy szpitali powiatowych z Brodnicy, Żnina, Radziejowa. Obecni byli również przedstawiciele służb mundurowych, kapelan szpitala proboszcz ks. Leszek Malinowski, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego oraz proboszcz parafii w Odolionie ks. Janusz Stanowski.
Więcej...Bezpłatne badania mammograficzne w naszym mieście

14 grudzień 2018r.
Uroczyste podpisanie i wręczenie umów o dofinansowanie projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1 październik 2018r.

    W dniu 28 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów o dofinansowanie projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
    Z ramienia Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kuj. sp. z o.o. umowy na dofinansowanie dwóch projektów, to jest „Termomodernizacji budynków D, K, L Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. i wymiana źródła ciepła” (Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną) oraz „Budowy łącznika pomiędzy budynkami „D” i „F” Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z przeznaczeniem na Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz w wyposażeniem oraz zakupem aparatury i sprzętu medycznego” (Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym) podpisał Prezes Zarządu szpitala Mariusz Trojanowski, a z ramienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Województwa Piotr Cabłecki oraz Członek Zarządu Aneta Jędrzejewska (pierwsza umowa) i Sławomir Kopyść (druga umowa).


Bezpłatne badania mammograficzne w naszym mieście

18 wrzesień 2018r.
Ochrona danych osobowych

25 maj 2018r.

   W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tzw. RODO Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o., ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kuj., jako administrator Państwa danych osobowych, informuje Państwa, iż:
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.
2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym że, niektóre powyższe prawa podlegają ograniczeniu ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
3. Dane mogą być udostępniane przez Szpital podmiotom:
a) w celu realizacji Praw Pacjenta,
b) w celu realizacji obowiązku zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c) firmą świadczącym usługi IT wyłącznie w zakresie niezbędnym do usuwania awarii i usług serwisowych,
d) upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. h), i) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)
5. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Dariusz Podsiedlak kontakt z inspektorem ochrony danych w Szpitalu jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@rodoinspektor24.pl, lub pisemnie na adres szpitala.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.Bezpłatne badania mammograficzne

10 maj 2018r.

   Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 13 maja 2018 r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8.
   W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Aleksandrowa Kujawskiego i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat (Panie nieobjęte programem profilaktyki raka piersi mogą wykonać badanie odpłatnie).
   Panie zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych badań mammograficznych mogą zarejestrować się:
   Telefonicznie: 85 676 03 32 ; 85 6767 13 22,
   lub na stronie: www.wirtusplus.pl.
   Godzina badania ustalana jest indywidualnie z pacjentkami podczas rejestracji.Niekorzystne zakończenie ciąży – rekomendacje postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa kujawsko-pomorskiego

28 grudzień 2017r.

   Na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego został opracowany dokument dotyczący zapewnienia szacunku i godnego postępowania wobec dziecka, matki i ich najbliższej rodziny w przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka, dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami.
   Odbiorcami rekomendacji są pacjentki, które doświadczyły niepowodzenia położniczego, towarzyszące jej najbliższe osoby, kadra kierownicza szpitali oraz personel medyczny oddziałów położniczo-ginekologicznych.
   Zadaniem przedmiotowych rekomendacji jest podniesienie na oddziałach położniczo-ginekologicznych jakości opieki nad matką tracącą przedwcześnie dziecko oraz zwiększenie świadomości psychospołecznych następstw niepowodzeń prokreacyjnych dla rodziny utraconego dziecka.
rekomenadacja postępowania z dziećmi i rodzicami w niepowodzeniu położniczym
ulotka dla rodziców


Trwa światowa kampania profilaktyki przeciwko grypie

19 październik 2017r.

   Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim włącza się w kampanię Światowej Organizacji Zdrowia, udostępniając jej materiały na temat profilaktyki grypy, zachorowań i skutków jej zachorowania, m.in dla kobiet w ciąży, ludzi starszych jako szczególnie narażonych na infekcję grypą.
   Głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenia szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia. W załączniu materiały WHO na powyższy temat.Dary od WOŚP

30 maja 2017r.

   Od kilku lat systematycznie, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim otrzymuje Dary Serca od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Należy od razu podkreślić, że są to coraz bardziej specjalistyczne i bardzo drogie urządzenia.
   Do takich z pewnością należy, podarowany wiosną 2017 roku nowoczesny aparat USG, z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatryczno – Noworodkowego. Jest przeznaczony do diagnostyki w leczeniu najmłodszych pacjentów szpitala. Był bardzo potrzebny szpitalowi. Jednak ze względu na wysoki koszt urządzenia, szpital nie mógł obecnie sobie pozwolić na taki zakup.
   Oprócz wspomnianego urządzenia, szpital otrzymał w darze lokalizator naczyń krwionośnych, który bardzo ułatwia pobieranie krwi u małych dzieci, zwłaszcza noworodków i wcześniaków. Podarowano także Oddziałowi Dziecięcemu 4 nowe pompy infuzyjne strzykawkowe.
   Fundacja WOŚP, rozpoczęła już wymienianie komputerów współpracujących w ramach Przesiewowych Badań Słuchu Noworodków w szpitalach, które te badania wykonują. W związku z tym, ze nasz robi te badania od lat, dostaliśmy także nowy komputer do wysyłania danych na temat przeprowadzonych badań słuchu u dzieci.
   Oczekujemy wkrótce na kolejną darowiznę z Fundacji, która tym razem podniesie jakość życia i usług pielęgnacyjnych naszych seniorów w Zakładzie Opiekuńczo leczniczym. Będzie to materac przeciwodleżynowy, ssak, a także lokalizator naczyń krwionośnych.
   Będziemy Państwa informować o kolejnych aktualizacjach dotyczących darowanego sprzętu.
   Szpital, dyrekcja i pracownicy są ogromnie wdzięczni Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, za wsparcie i okazane zrozumienie potrzeb naszych najmłodszych oraz najstarszych pacjentów. Dziękujemy.
              Anna KettnerPoradnia zdrowia psychicznego

20 kwietnia 2017r.

   W związku z rozwojem działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z. o. o. uprzejmie informujemy o uruchomieniu w ramach naszej placówki nowej poradni – PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla osób dorosłych. Nowopowstała poradnia funkcjonować będzie od dnia 24.04.2017 r. w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
   Szczegółowych informacji w zakresie korzystania z porad realizowanych w przedmiotowej komórce organizacyjnej szpitala, udzielają pracownicy rejestracji poradni specjalistycznych (tel. 54 282 80 31).Mammobus w Twojej miejscowości – 15-20 czerwca 2016 r.

6 czerwca 2016r.

   Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
   „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
   LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:
   Ciechocinek – 15, 16 i 17 czerwca na parkingu Camping Ciechocinek, ul. Kolejowa
   Waganiec – 17 czerwca przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 11
   Bądkowo – 20 czerwca przed Urzędem Gminy, ul. Włocławska 82
   Bezpłatna mammografia dla pań w wieku: 50 – 69 lat
   Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
   Dla Pań w wieku 40 – 49 oraz 70 – 75 lat
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej Informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.


Bezpłatne badania mammograficzne – 24 maja 2016 r.

16 maj 2016r.

   W dniu 24 maja 2016 r. przy Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim wykonywane będą bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie przez firmę LUXMED Diagnostyka.
   Badania kierowane są do kobiet w wielu 50 – 69 lat (nie wymaga skierowania od lekarza).
   Badania refundowane kobietom co 2 lata przez NFZ lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie oraz w wieku 40 - 49 i 70 – 75 (WYMAGANE JEST SKIEROWANIE LEKARSKIE od lekarza dowolnej specjalizacji) - Wcześniejsza rejestracja i pełne informacje, pod nr telefonu 58 666 2 444 od poniedziałku do soboty lub na www.mammo.pl/formularz
   Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Więcej informacji i wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl.
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego odwiedził szpital

10 maj 2016r.

   W minioną środę 04 maja 2016 r., szpital aleksandrowski zaszczycił swoją obecnością Pan Marszałek Piotr Całbecki.
   Pojawił się u nas na zaproszenie Prezesa Mariusza Trojanowskiego. Zbiegło się to z zakończoną właśnie kontrolą sposobu wydatkowania przyznanych dotacji unijnych na projekty szpitalne. Według oświadczenia prezesa szpitala, wspomniana kontrola wypadała bardzo dobrze. Mowa o wybudowaniu i wyposażeniu w sprzęt nowoczesnej sterylizatorni i zakupie nowych narzędzi chirurgicznych oraz termomodernizacji budynków szpitala wraz z wymianą źródła ciepła. Zastosowano innowacyjne rozwiązanie w postaci pomp ciepła.
   Pan Marszałek Całbecki oglądał także jeden z ostatnich zakupów szpitala, który został znacząco dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego. Jest to mobliny aparat RTG, który zapewnia wykonanie badań rentgenowskich u tzw. pacjentów leżących, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą się przemieszczać na badania do Pracowni RTG. Ponadto w ten sposób sprostano wymaganiom formalnym, narzuconym przez instancje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w zakresie diagnostyki.
...więcej
Nowy viedoendoskop w szpitalu

9 maj 2016r.

   W kwietniu 2016 roku szpital zakupił przy dużym wsparciu finansowym Powiatu Aleksandrowskiego, viedoendoskop producenta PENTAX (HOYA) od firmy Varimed Sp. z o.o. z Wrocławia.
   Sprzęt kosztował 183.578, 40 zł, z czego 150 tysięcy pokryło ze swoich środków Starostwo. Zakupiony nowoczesny videoendoskop składa się z kilku współpracujących urządzeń do diagnostyki całego odcinka przewodu pokarmowego. Są to m.in.: wideogastroskop, wideokolonoskop, wideoprosesor.
...więcej
Nowoczesny ambulans - Mercedes typu S dołączył do parku karetek szpitala

11 kwiecień 2016r.

   W dniu 05 kwietnia 2016 roku nastąpiło uroczyste przyjęcie nowej, luksusowej karetki na terenie szpitala. W uroczystości brały udział władze powiatu, księża, dyrekcja szpitala oraz prasa.
   W karetce znajduje się supernowoczesny sprzęt do ratowania i monitorowania zdrowia i życia chorego. Między innymi są to: krzesełko ratownicze wysokiej klasy, respirator, zestaw pediatryczny, pulsoksymetr, materac próżniowy, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej podczas nagłego zatrzymania krążenia, wraz z pełnym oprzyrządowaniem, kilka rodzajów noszy oraz wiele innego specjalistycznego sprzętu.
...więcej
PFRON ponownie dofinansował sprzęt dla naszego Szpitala

29 maj 2015 r.

    Nasz Szpital otrzymał dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A na projekt pod nazwą „Podnoszenie dostępności i jakości świadczeń rehabilitacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”.
    Umowę na realizację powyższego zadania podpisano w grudniu 2014 r. ...więcej
W czerwcu 2015 rusza program zdrowotny dla mieszkańców gmin: Aleksandrów Kuj., Raciążek i Ciechocinek

27 maj 2015 r.

    Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 12/ 343/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV).
    Konkurs ofert na wybór w 2015 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu, dla powiatu aleksandrowskiego, wygrał Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o., który należy do Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Tym samym realizuje w zakresie promocji zdrowia wytyczne i standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). ...więcej
Dary od WOŚP

21 kwiecień 2015 r.

    W okresie pomiędzy 10 a 30 marca 2015 r. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała naszej placówce sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla seniorów. Dary obięły:
- 30 nowoczesnych łóżek szpitalnych typu MODENA,
- 3 wózki inwalidzkie XXL, Action 4 Heavy Duty,
    o łącznej wartości 262.194,00 zł, oraz
- materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy Nibus 4,
- wózkowanna Lambda 175,
- podnośnik Solar 175 z podwieszkami,
- pionizator Stellar 160. ...więcej


15 kwietnia - Światowy Dzień Trzeźwości - toastem bez kieliszka

15 kwiecień 2015 r.


Lekarze rodzinni z okazji Światowego Dnia Trzeźwości przypadającego co roku 15 kwietnia przypominają, że Alkoholizm jest jedną z najczęstszych i najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych.
"Ze statystyk wynika, że wśród osób pijących w nadmiarze znajdują się przede wszystkim mężczyźni. Jednak i kobiety – szczególnie w krajach wyżej rozwiniętych ekonomicznie – często sięgają po wysokoprocentowe trunki. Coraz częściej notuje się przypadki zatruć wśród nieletnich i osób młodych (15-29 lat). Rocznie w Polsce alkoholem zatruwa się blisko 2 tysiące osób. Tyle samo umiera z powodu chorób spowodowanych alkoholem" - piszą w apelu lekarze PPOZ.
Alkohol w nadmiarze wywiera bardzo negatywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie w społeczeństwie, ale także na organizm człowieka. Niszczy tkanki i narządy. Jest źródłem chorób wątroby - marskości oraz nowotworów. Wpływa negatywnie na układ krążenia nerwowy, pokarmowy, uszkadza nerki i obniża odporność. Ma negatywny wpływ na cerę i włosy.
„Alkohol jest dla ludzi mądrych, ale 15 kwietnia można uczcić toastem… bez kieliszka" - proponują lekarze PPOZ.

opr. Anna Kettner
tekst źródłowy: http://www.termedia.pl/PPOZ-proponuje-uczcic-Swiatowy-Dzien-Trzezwosci-toastem-bez-kieliszka,16951.html
zdjęcie: JMac./PPOZ|14.04.2015Bezpłatne badania mammograficzne

25 marzec 2015 r.

LUX MED Diagnostyka, zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie:
• Aleksandrów Kujawski – w dniach 7 – 12 kwietnia 2015 r., przy Urzędzie Miejskim ul. Słowackiego 8,
• Koneck – 15 kwietnia 2015 r., przy Gminnym Ośrodku Kultury, Koneck 24,
• Ciechocinek - w dniach 16, 17, 20 i 21 kwietnia 2015 r., przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kopernika 18,
• Waganiec – 17 kwietnia 2015 r. przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 11.
Mammografia jest bezpłatna dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Rejestracja telefoniczna pod nr – 58 666-24-44 w ciągu całego tygodnia.

Anna KettnerMarzec - Miesiąc Świadomości Raka Jajnika

17 marzec 2015 r.

W marcu 2015 r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony jest Miesiąc Świadomości Raka Jajnika. Symbolem nowotworu jajnika jest turkusowa wstążeczka, dlatego właśnie tym kolorem rozbłysną miasta w całym kraju. Akcja realizowana jest w ramach kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej”. ...więcejPFRON dofinansował sprzęt dla Szpitala

29 maja 2014 r.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie przez Województwo ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – obszar A. ...więcej31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu

27 maja 2014 r.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. przystąpił w roku 2014 do udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. ...więcejKonferencja na temat stwardnienia rozsianego

29 kwietnia 2013 r.

W dniu 10 maja 2013 r o godz. 12.00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, sala 145 odbędzie się konferencja - Stwardnienie rozsiane - możliwości leczenia i rechabilitacji. ...więcej

Światowy Dzień Zdrowia

8 kwietnia 2013 r.

Już od 63 lat, 7 kwietnia przypada rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ten dzień obchodzony jest jako Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne święto i następująca po nim kampania edukacyjna prowadzone będą pod hasłem: „Pod presją - kontroluj swoje ciśnienie krwi”.
Ideą organizacji Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie uwagi międzynarodowego społeczeństwa na współczesne problemy zdrowotne. W tym roku WHO wraz z partnerami skupiło się na kwestii nadciśnienia tętniczego – jednej z najgroźniejszych obecnie chorób cywilizacyjnych. ...więcej

Aptekarz roku

27 marzec 2013

We wrześniu 2012, kierownik szpitalnej apteki – mgr Ewa Włodarska otrzymała wyróżnienie Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej - „Aptekarz Roku”, uhonorowane branżową statuetką z postacią dr Galena. ...więcej

Laboratorium analityczne w programie oceny jakości

30 lipiec 2012

Laboratorium analityczne Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. uczestniczyło w krajowym programie zewnętrznej oceny jakości dla labolatoriów immunologii transfuzjologicznej (KPZOJ LIT). Krajowy program oceny jakości dla laboratoriów immnuologii transfuzjologicznej odbywał sie poprzez Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii i Transfuziologii w Warszawie w marcu bieżącego roku.

Nowa karetka już pracuje..

18 lipiec 2012

W ubiegły piątek - 13 lipca, szpital wzbogacił się o nową karetkę S. Jest nowocześnie wyposażona w niezbędny sprzęt do ratowania życia. Ponadto jest bardziej funkcjonalna i przestronna od poprzedniej. ...więcej

Ogólnopolskie warsztaty poświęcone innowacyjnym metodom leczenia tarczycy

11 luty 2012

Warsztaty były skierowane do lekarzy chirurgów ze wszystkich ośrodków leczących choroby tarczycy w Polsce. Podczas zabiegów, zainteresowanym lekarzom umożliwiliśmy obserwowanie oraz asystowanie w operacji. Rolę gospodarza tego wydarzenia pełnił Dyrektor Szpitala mgr Mariusz Trojanowski oraz Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr n. med. Jerzy Beciński. ...więcej

Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia

Święto corocznie obchodzone na całym świecie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, od roku 1988. Organizowane są w związku z tym konferencje, akcje edukacyjne, happeningi. Mają na celu uświadomienie ludności świata skalę choroby, jej zagrożenia oraz mity z nią związane. ...więcej

W aleksandrowskim szpitalu ciąg dalszy korzystnych zmian….

Stało się naszą ambicją, aby w ślad za certyfikatem zaświadczającym o promowaniu zdrowia, wdrażaniu profilaktyki chorób, a także wychodzeniu naprzeciw potrzebom zdrowotnym społeczeństwa naszego regionu, wdrożyć i zaprezentować nasze kolejne osiągnięcie. ...więcej

Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

18 październik

Menopauza, jest to ostatnie krwawienie miesiączkowe kobiety. W naszej szerokości geograficznej następuje między 45-55 rokiem życia (z reguły w wieku 50-51 lat).Spowodowane jest przede wszystkim obniżeniem poziomu estrogenów i serotoniny. ...więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z WZW-C

1 październik

Hepatitis C Virus – jest wirusem powodującym zapalenie wątroby typu C. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą, wynika przede wszystkim z dużego rozprzestrzeniania, niskiego poziomu diagnozowania i braku czynnej profilaktyki (brak szczepionki przeciwko HCV). Wirus ten przenoszony jest przez krew. ...więcej

Światowy Dzień Serca

25 września

Od kilku lat we wrześniu obchodzimy światowy dzień serca - dzień, którego celem jest przypominanie nam jak ważna jest profilaktyka chroniąca przed rozwojem chorób serca. Według danych statystycznych choroby krążenia są główną przyczyną śmierci zarówno w Polsce, jak i na świecie. ...więcej

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września

Choroba Alzheimera jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym, w którego przebiegu dochodzi do uszkodzenia komórek nerwowych w różnych obszarach mózgu. Powoduje to postępującą utratę funkcji intelektualnych, prowadzącą do otępienia. ...więcej

NOWOŚĆ !!! Dla kobiet rodzących. Serdecznie zapraszamy !!!

Oddział Ginekologiczno - Położniczy naszego szpitala, a w zasadzie jego Sala Porodowa, wzbogacony został o aparat do stosowania ENTONOXU.
Entonox jest lekiem do wziewnego stosowania podczas porodu, w celu uspokojenia oraz zmniejszenia bólu porodowego....więcej

Światowy dzień pierwszej pomocy

10 września

Tego dnia obchodzony jest na całym świecie pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem „Pierwsza Pomoc: ludzki gest, który czyni dobro”. ...więcej

Światowy dzień świadomości FAS

9 września

Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day) – święto obchodzone na świecie corocznie 9 września, mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej....więcej

Wizyta Posła na Sejm RP w naszym szpitalu

22.08.2011

W miniony poniedziałek 22.08.2011 roku, na zaproszenie Dyrektora szpitala Pana mgr Mariusza Trojanowskiego, nasz szpital odwiedził poseł Platformy Obywatelskiej - dr n.hum. Marek Wojtkowski.. Pan Poseł uzyskał mandat z Okręgu Toruńskiego, rdzenny Kujawianin, związany m.in. ze środowiskiem naukowym Włocławka i Torunia. W niedalekiej przeszłości pełnił obowiązki Dziekana Wydziału Humanistycznego we włocławskiej WSHE, obecnie zaś jest adiunktem i Prorektorem ds. Rozwoju w PWSZ we Włocławku....więcej

Wizyta Kardynała w Szpitalu

12.07.2011

Dzisiejszy dzień był niezapomnianym wydarzeniem dla pacjentów oraz pracowników szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Jego Ekscelencja ks. Kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego i Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego z osobami towarzyszącymi, zawitał w skromne progi naszego szpitala....więcej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26.06.2011

Obecnie narkomania stanowi jeden z niezwykle istotnych problemów społecznych. Zauważa się coraz częstsze zjawisko sięgania po narkotyki wśród młodzieży oraz w środowiskach dobrze ułożonych ludzi, prowadzących bardzo zabiegany tryb życia, nie mogących sobie poradzić z wszechogarniającym stresem i zmęczeniem....więcej

Światowy Dzień Osteoporozy

24.06.2011

Co czwarta kobieta po menopauzie choruje na osteoporozę - chorobę prowadzącą do zaniku masy kostnej. W Światowym Dniu Osteoporozy, który obchodzony jest 24 czerwca, lekarze zwracają uwagę, że na początku przebiega ona bezobjawowo...więcej

Światowy Dzień Bez Tytoniu

31.05.2011

Zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i życia dzieci w środowisku wolnym od dymu tytoniowego to motyw przewodni tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego corocznie 31 maja....więcej

Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią

26.05.2011

W Polsce obchodzony jest dopiero od kilku lat, na świecie już od kilkunastu. Jego celem jest propagowanie i wspieranie karmienia piersią. Obchodzi go ponad 120 krajów....więcej

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

05.05.2011

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w krajach Unii Europejskiej od początku lat 90. Dzień 5 maja co roku, jest dniem manifestowania tolerancji i równouprawnienia....więcej

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2011

Każdego roku 7 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Za każdym razem przyświeca mu jakaś myśl przewodnia, związana z problemami zdrowotnymi w skali globalnej. Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia był poświęcony...więcej

Ogólnopolski Dzień walki z Depresją

23.02.2011

W Polsce jest obchodzony po raz dziewiąty. Według danych WHO, depresja jest chorobą znajdującą się na czwartym miejscu wśród chorób cywilizacyjnych, zagrażającą zdrowiu i życiu mieszkańców Europy. Przewiduje się, że w roku 2020 znajdzie się na drugim miejscu wśród problemów zdrowia na świecie....więcej

"Bezpieczna Chirurgia Ratuje Życie"- w naszym szpitalu:

14.02.2011

Projekt WHO mający na celu poprawę bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych i poprawę jakości usług medycznych, w styczniu 2011 roku został wdrożony w oddziałach Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Ginekologii i Położnictwa naszego Szpitala. Uczestniczymy tym samym w programie wdrażania Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (Surgical Safety Checklist), jako jedni z nielicznych wśród szpitali w Polsce....więcej

Światowy Dzień Chorych

11.02.2011

Uroczystości tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorych w Diecezji Włocławskiej odbyły się w Aleksandrowie Kujawskim. Szpital Powiatowy miał zaszczyt gościć Jego Eminencję ks. Biskupa Wiesława Meringa z osobami towarzyszącymi. Ksiądz Biskup podczas modlitwy w kaplicy szpitalnej błogosławił zgromadzonych pacjentów, przedstawicieli pracowników szpitala wraz z Dyrekcją oraz przedstawicieli Starostwa....więcej

Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.:

30.03.2010

Dobiegła końca realizacja umowy o dofinansowanie ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o." Placówka wzbogaciła się o aparaturę medyczną dostosowaną do opieki medycznej o wysokim standardzie....więcej

XV Finał WO¦P:

14.01.2007

W dniu 14 stycznia 2007 roku odbędzie się XV Finał Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Podobnie jak przed rokiem tematem zbiórki będzie pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach oraz nauka pierwszej pomocy przedmedycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce.

Otwarcie Głównej Izby Przyjęć:

18 grudnia 2006

W dniu 18 grudnia 2006 r. nast±piło oficjalne otwarcie Głównej Izby Przyjęć. Izba wyposażona została w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt podnosz±cy jako¶ć ¶wiadczonych usług medycznych, niezbędny do przeprowadzenia pełnego zakresu wczesnej diagnostyki oraz ratowania życia pacjenta.

Konsekwencj± powstania Głównej Izby Przyjęć jest zmiana trybu przyjęcia pacjenta do szpitala. Kazda osoba niezależnie od rodzaju skierowania paddawana zostaje wstępnej diagnozie na Izbie Przyjęć, sk±d kierowana jest do poszczególnych oddziałów szpitalych. ......więcej

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 18
tel.: 054 282 80 01, fax: 054 282 80 02

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Kontakt   |   Aktualności

Szpital Aleksandrów © 2006 Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created_by Michał Buczko